Rekisteröityminen rehualan alkutuotannon toimijaksi

Viljelijät ja kotieläintuottajat


Tuottajat tekevät rekisteröinti-ilmoituksen Eviran lomakkeella F.

Alkutuotannon rekisteröitävät toiminnot ovat

  1. rehun tuotanto (esimerkiksi rehuviljan viljely tai säilörehun teko joko tilan omaan käyttöön tai myyntiin),
  2. rehun sekoittaminen ilman lisäaineita/esiseoksia tilan omaan tarpeeseen ja
  3. kotoisten rehujen ja/tai ostorehujen käyttö elintarviketuotantoeläinten ruokintaan.

Edellä mainittuja toimintoja harjoittavien tuottajien on noudatettava rehuhygienia-asetuksen liitteen I säännöksiä, jotka liittyvät hygieniaan ja tietojen kirjaamiseen. Lisäksi tuottajien on noudatettava rehuhygienia-asetuksen liitteessä III esitettyjä tuotantoeläinten ruokinnassa käytettäviä hyviä toimintatapoja, jotka liittyvät turvallisen laiduntamisen järjestämiseen, eläinsuojien ja ruokintalaitteiden puhtauteen, rehun varastointiin ja jakeluun, juomaveden ja vesiviljelyssä käytetyn veden laatuun sekä henkilöstön pätevyyteen.

Rekisteröinnin suorittaa toimivaltaisena viranomaisena Elintarviketurvallisuusvirasto Evira. Rekisteröityminen on toiminnan edellytys rehua tuottaville, sekoittaville ja/tai käyttäville viljelijöille ja kotieläintuottajille. Rehujen käyttäjien on varmistuttava siitä, että rehut on hankittu rekisteröidyiltä toimijoilta.

Rekisteröintivelvollisuutta ei kuitenkaan ole tiloilla, joilla

  • ruokitaan ainoastaan turkiseläimiä tai muita ei elintarvikeketjuun päätyviä eläimiä (esi. harrastus- ja kilpahevoset),
  • rehu käytetään tilan omien eläinten ruokintaan ja näistä eläimistä saadut elintarvikkeet käytetään yksinomaan omalla tilalla,
  • rehua tuotetaan vuosittain korkeintaan 3 ha:n viljelyalalla ja jotka toimittavat kaiken tältä alalta saamansa rehun paikalliselle maatilalle tai vastaavalle toimijalle siellä käytettäväksi.

 

Lisätietoja muun yritystoiminnan luvista, ilmoituksista ja rekisteröinneistä Yritys-Suomi -sivustolta ( https://www.yrityssuomi.fi/).

Takaisin sivulle 'Viljelijät ja kotieläintuottajat'

 

LISÄÄ AIHEESTA PALVELUSSAMME

 

LISÄÄ AIHEESTA MUUALLA VERKOSSA