Rehujen merkinnät

Rehuissa on oltava merkinnät niiden käyttötarkoituksesta, tyypistä, määrästä, koostumuksesta, ominaisuuksista ja merkinnöistä vastaavasta toimijasta. Etiketti on kiinnitettävä pakkaukseen tai jos tuotetta myydään irrallisena, on etiketti annettava ostajalle erillisenä.

Merkinnät on tehtävä suomen- ja ruotsinkielellä ja niiden on oltava selvästi näkyvillä ja helposti luettavissa. Suomessa valmistetussa rehuseoksessa, jota myydään vain yksikielisissä kunnissa, voidaan kuitenkin käyttää niiden kuntien kielellä olevia yksikielisiä merkintöjä. Vietäessä rehuseoksia Euroopan unionin alueelle merkinnät on tehtävä vähintään yhdellä määrämaan virallisista kielistä.

Eviran rehujen merkintäoppaassa esitetään lainsäädännön vaatimukset sekä annetaan esimerkkejä merkinnöistä ja väittämistä.

LISÄÄ AIHEESTA PALVELUSSAMME

Aiheet: