Sisämarkkinakauppa ja maahantuonti

Sisämarkkinakaupan ja maahantuonnin valvonta

Sisämarkkinakauppa

Eviran valvontaosaston rehu- ja lannoitevalvontayksikön rehujaosto valvoo toisesta Euroopan unionin jäsenvaltioista Suomeen toimitettavien rehujen laatua ottamalla rehunäytteitä markkinoilta. Tapauskohtaisesti Evira voi sopia näytteenotosta myös ennen rehun markkinoille saattamista.

Maahantuonti (tuonti Europan unionin ulkopuolelta)

Eviran rehujaosto vastaa yhdessä Tullin kanssa kasviperäisten rehuaineiden ja rehuseosten, kivennäisrehujen sekä rehun lisäaineiden ja esiseosten maahantuonnin valvonnasta.

Tuontia valvotaan asiakirjatarkastuksin ja tarvittaessa näytteenotoin. Eviran näytteenotto kohdistetaan pääsääntöisesti riskialttiisiin rehuihin. Tutkimusten ajan erät ovat käyttökiellossa ja Tulli saattaa tullausmenettelyt loppuun vasta sen jälkeen kun Eviran rehuvalvonta on hyväksynyt erän maahantuotavaksi.

Eläinperäisten rehujen sekä heinän ja olkien maahantuonti kuuluu eläinlääkinnällisen rajatarkastuksen piiriin lukuun ottamatta Norjasta ja Islannista tuotavaa kalajauhoa, jota valvotaan kuten kasviperäisiä rehuja.

Komission asetuksen (EY) N:o 669/2009 mukaisella riskilistalla olevia rehuja saa tuoda Suomeen vain nimettyjen saapumispaikkojen kautta. Näytteenottoa varten rehut voidaan Tullin siirtoluvalla siirtää ns. valvontapaikkaan eli toimijan käyttämään varastoon. Eviran rehuvalvonta hyväksyy valvontapaikoiksi tarvittavat varastot edellyttäen, että kyseiset varastot on rekisteröity tai hyväksytty rehuhygienia-asetuksen mukaisesti.

Saapumisilmoitus sisämarkkinakaupassa ja ennakkoilmoitus maahantuonnissa

Rehualan toimijan tulee tehdä tiettyjen rehujen sisämarkkinakaupassa saapumisilmoitus ja maahantuonnissa ennakkoilmoitus ennen rehujen saapumista Suomeen.

 

 

LISÄÄ AIHEESTA PALVELUSSAMME

LISÄÄ AIHEESTA MUUALLA VERKOSSA