Eläinten maahantuonti, sisämarkkinakauppa ja vienti

Eläinten tuonti- ja vientivaatimukset vaihtelevat eläinlajin ja alkuperämaan mukaan. Tuonnilla tarkoitetaan tuontia Euroopan Unionin ulkopuolelta. Sisämarkkinakaupalla tarkoitetaan kaikkia sellaisia lähetyksiä, jotka lähetetään Suomesta toiseen EU:n jäsenmaahan, Norjaan ja Sveitsiin tai saapuvat näistä maista Suomeen.

Tuontivaatimukset EU:n ulkopuolisista kolmansista maista ja sisämarkkinakauppavaatimukset eroavat toisistaan. Vaatimuksiin vaikuttaa myös alkuperämaan eläintautitilanne. Eläintaudin puhjetessa vaatimukset saattavat muuttua nopeasti.

Vientivaatimukset (vietäessä EU:n ulkopuoliseen maahan) kuuluvat aina kohdemaan lainsäädännön piiriin. Lemmikin mukaan otosta matkalle tai tuotantoeläinten viennistä saat tietoa kohdemaan lähetystöstä tai eläinlääkintäviranomaisilta.

EU:n ulkopuolisista maista tuotaville eläimille tehdään eläinlääkinnällinen rajatarkastus. Poikkeuksia tästä on matkustajan mukana ei-kaupallisesti siirrettäville lemmikeille, joita ei myydä tai luovuteta eteenpäin EU:n alueella. Nämä tarkastaa tulli ensimmäisessä EU-jäsenmaassa, johon lemmikki saapuu, siihen hyväksytyillä rajanylityspaikoilla.

Lisää aiheesta palvelussamme