Koirat, kissat ja fretit

Lemmikkieläinten EU-maiden välisiin siirtoihin sovelletaan tiettyjä eläinten terveyttä koskevia vaatimuksia. Näitä vaatimuksia noudatetaan tällä hetkellä voimassa olevan niin kutsutun lemmikkieläinasetuksen (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 998/2003) mukaisesti.

Tämä asetus on kumottu ja korvattu uudella lemmikkieläinasetuksella (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 576/2013) ja uutta asetusta sovelletaan 29.12.2014 lähtien kaikissa EU:n jäsenvaltioissa. Asetus muuttaa koirien, kissojen ja frettien matkustussäädöksiä. Suurimmat muutokset koskevat pentujen raivotautirokotuksia, lemmikkieläinpassia, kliinisen tutkimuksen ajankohtaa ja uutta lomakemallia omistajan vakuudesta.

Määritelmät

Lemmikkieläinten muulla kuin kaupallisella siirrolla ei saa olla tavoitteena eläimen myynti tai omistajuuden siirto. Lemmikkieläimellä tarkoitetaan eläintä, joka on omistajan tai valtuutetun henkilön mukana siirron aikana ja pysyy tämän vastuulla siirron aikana.

Valtuutettu henkilö voi siirtää lemmikin omistajan puolesta. Valtuutetulla henkilöllä tarkoitetaan luonnollista henkilöä, jolle omistaja on kirjallisesti antanut luvan lemmikkieläimen muuhun kuin kaupalliseen siirtoon omistajan puolesta.