Koiran ja kissan vienti Iso-Britanniaan ja Irlantiin

Nämä vaatimukset koskevat vain matkustajan mukana kulkevia lemmikkieläimiä, joita ei ole tarkoitettu myytäväksi tai luovutettavaksi uudelle omistajalle

Jos eläin lähetetään ilman mukana seuraavaa matkustajaa tai on viennin jälkeen tarkoitettu edelleen myytäväksi tai luovutettavaksi uudelle omistajalle, on eläimen viennissä noudatettava kaupallisen viennin ehtoja. Kaupallisen viennin ehtoja noudatetaan myös mikäli kuljetettavien eläinten yhteismäärä on kuusi tai enemmän.

1. Vientiin hyväksytyt maat

Koiran ja kissan vienti ilman karanteenia Iso-Britanniaan on mahdollista vain tietyistä maista. Lista löytyy Defran verkkosivuilta.

2. Hyväksytyt reitit ja kuljetusyhtiöt

Koiria ja kissoja saa viedä Iso-Britanniaan ja Irlantiin vain käyttäen tiettyjä reittejä ja kuljetusyhtiöitä. Lisätietoa hyväksytyistä reiteistä ja kuljetusyhtiöistä saa suoraan kyseisten maiden viranomaisilta.
Iso-Britannia: http://www.defra.gov.uk/
Irlanti:
http://www.agriculture.gov.ie/ .

3. Tunnistusmerkintä

Eläimen on oltava tunnistusmerkitty mikrosirulla tai selkeästi luettavalla tatuoinnilla. Mikrosirun tulee olla ISO 11784-standardin mukainen ja se käyttää HDX- tai FDX-B-tekniikkaa. Mikrosiru voidaan lukea ISO 11785-standardin mukaisella lukulaitteella. Jos mikrosiru ei ole säädettyjen vaatimusten mukainen, tulee eläimen tuojalla olla mikrosirun lukemiseen tarvittava laite mukanaan. 3.7.2011 alkaen ainoastaan mikrosirumerkintä hyväksytään tunnistusmerkinnäksi. Tatuointi hyväksytään kuitenkin tunnistusmerkintänä, jos tatuointi on tehty ennen 3.7.2011. 3.7.2011 jälkeen selkeällä tatuoinnilla tunnistusmerkityllä eläimellä täytyy olla mukana kirjallinen todiste siitä, että tatuointi on tehty ennen 3.7.2011.

Eläimen tulee olla tunnistusmerkitty ennen raivotautirokotuksen antamista.

4. Raivotautirokotus

29.12.2014 alkaen alle 12 viikon ikäistä eläintä ei saa rokottaa, vaan eläimen on oltava rokottamispäivänä vähintään 12 viikon ikäinen. Jos syystä tai toisesta eläin on pentuna rokotettu alle 12 viikon ikäisenä raivotautia vastaan kerran, tulee eläin rokottaa uudestaan ennen matkaa. Tällöin rokotuksen jälkeen on odotettava lakisääteinen 21 vuorokauden varoaika myös ennen matkalle lähtöä. Sääntö pätee riippumatta siitä, onko eläin alun perin syntynyt ja rokotettu Suomessa vai muussa maassa.

Eläimen on oltava rokotettu raivotautia vastaan kansainvälisen standardin (WHO) mukaisella inaktivoidulla rokotteella, joka sisältää vähintään yhden antigeeniyksikön annosta kohti. Myös rekombinanttirokotteet hyväksytään.

Raivotautirokotus tulee antaa ja tarvittaessa uusia rokotteen valmistaneen laboratorion suositusten mukaisesti. Eläimen tulee olla tunnistusmerkitty ennen raivotautirokotuksen antamista. Rokotus on annettava vähintään 21 vrk ennen tuontia. Uusintarokotuksessa ei vaadita 21 vrk:n varoaikaa, jos rokotus on annettu ennen edellisen rokotuksen voimassaolon päättymistä. Jos rokotteella on tästä
poikkeava immuniteettisuojan alku niin rokotteen voimassaoloaika alkaa immuniteettisuojan syntymisestä, kun vähintään 21 päivää on kulunut siitä, kun rokotteen valmistajan ensirokotuksen osalta edellyttämä rokotusohjelma on saatettu loppuun. Uusintarokotuksessa ei vaadita 21 vrk:n varoaikaa, jos rokotus on annettu ennen edellisen rokotuksen voimassaolon päättymistä.

Edellisestä rokotuksesta on oltava merkintä lemmikkieläinpassissa tai muussa rokotustodistuksessa. Eläinlääkäri merkitsee raivotautirokotuksen viimeisen voimassaolopäivän lemmikkieläinpassiin.

5. Käsittely ekinokokkoosia vastaan

Heisimatolääkitystä ekinokokkoosia vastaan ei vaadita, jos koiran vie suoraan Suomesta Iso-Britanniaan tai Irlantiin.

6. Lemmikkieläinpassi

Eläimen mukana on oltava lemmikkieläinpassi, jossa on eläimen tunnistusta koskevat tiedot sekä eläinlääkärin tekemä merkintä voimassa olevasta raivotautirokotuksesta sekä tarvittaessa kliinisestä tutkimuksesta ja ekinokokkoosilääkityksestä (osat I–V ja tarvittaessa osat X ja VII).

Lemmikkieläinpassin saa eläinlääkäriltä. Lemmikkieläinpassin malli on yhtenäinen koko EU:n alueella, eivätkä muut käytössä olevat rokotuskortit korvaa uuden mallin mukaista lemmikkieläinpassia.

7. Kielletyt koirarodut

Tiettyjen vaarallisina pidettävien koirarotujen vienti Iso-Britanniaan on kokonaan kielletty. Näitä ovat mm. pitbullterrieri, dogo argentino, fila brasileiro ja japanese tosa. Lisätietoa aiheesta Defran verkkosivuilla.

Lisätietoa Irlannin vaatimuksista koskien vaarallisina pidettäviä koirarotuja löytyy heidän viranomaistensa nettisivuilta.

Iso-Britannian ja Irlannin tuontivaatimukset perustuvat edelleen suurelta osin ko. maiden kansalliseen lainsäädäntöön. Evira ei voi antaa tulkintaohjeita epäselvissä tilanteissa eikä erivapauksia määräyksistä. Myös tieto muutoksista voi tulla Eviraan myöhään.

8. TRACES

Kohdemaalta kannattaa selvittää, vaaditaanko sinne viennissä TRACES-todistus, jos kyseessä on yksin matkustava tai myyntiin menevä eläin. Lisätietoa TRACES-järjestelmästä nettisivuillamme.

Yhteystiedot Iso-Britannian viranomaisiin:

Internet: https://www.gov.uk/take-pet-abroad
Helpline: +44 20 7238 6951
E-mail: pettravel /files/images/at-merkki/at-merkki.gif : 1Kb  ahvla.gsi.gov.uk

Yhteystiedot Irlannin viranomaisiin:

Internet: http://www.agriculture.gov.ie/pets/
Helpline: +353 1 607 2827
E-mail: info /files/images/at-merkki/at-merkki.gif : 1Kb  agriculture.gov.ie