Koiran ja kissan vienti Ruotsiin

Nämä vaatimukset koskevat vain matkustajan mukana kulkevia lemmikkieläimiä, joita ei ole tarkoitettu myytäväksi tai luovutettavaksi uudelle omistajalle.

Jos eläin lähetetään ilman mukana seuraavaa matkustajaa tai on viennin jälkeen tarkoitettu edelleen myytäväksi tai luovutettavaksi uudelle omistajalle, on eläimen viennissä noudatettava kaupallisen viennin ehtoja. Kaupallisen viennin ehtoja noudatetaan myös mikäli kuljetettavien eläinten yhteismäärä on kuusi tai enemmän.

1. Tunnistusmerkintä

Eläimen on oltava tunnistusmerkitty mikrosirulla tai selkeästi luettavalla tatuoinnilla. Mikrosirun tulee olla ISO 11784-standardin mukainen ja se käyttää HDX- tai FDX-B-tekniikkaa. Mikrosiru voidaan lukea ISO 11785-standardin mukaisella lukulaitteella. Jos mikrosiru ei ole säädettyjen vaatimusten mukainen, tulee eläimen tuojalla olla mikrosirun lukemiseen tarvittava laite mukanaan. 3.7.2011 alkaen ainoastaan mikrosirumerkintä hyväksytään tunnistusmerkinnäksi. Tatuointi hyväksytään kuitenkin tunnistusmerkintänä, jos tatuointi on tehty ennen 3.7.2011. 3.7.2011 jälkeen selkeällä tatuoinnilla tunnistusmerkityllä eläimellä täytyy olla mukana kirjallinen todiste siitä, että tatuointi on tehty ennen 3.7.2011.

Eläimen tulee olla tunnistusmerkitty ennen raivotautirokotuksen antamista.

2. Raivotautirokotus

29.12.2014 alkaen alle 12 viikon ikäistä eläintä ei saa rokottaa, vaan eläimen on oltava rokottamispäivänä vähintään 12 viikon ikäinen. Jos syystä tai toisesta eläin on pentuna rokotettu alle 12 viikon ikäisenä raivotautia vastaan kerran, tulee eläin rokottaa uudestaan ennen matkaa. Tällöin rokotuksen jälkeen on odotettava lakisääteinen 21 vuorokauden varoaika myös ennen matkalle lähtöä. Sääntö pätee riippumatta siitä, onko eläin alun perin syntynyt ja rokotettu Suomessa vai muussa maassa.

Eläimen on oltava rokotettu raivotautia vastaan kansainvälisen standardin (WHO) mukaisella inaktivoidulla rokotteella, joka sisältää vähintään yhden antigeeniyksikön annosta kohti. Myös rekombinanttirokotteet hyväksytään.

Raivotautirokotus tulee antaa ja tarvittaessa uusia rokotteen valmistaneen laboratorion suositusten mukaisesti. Eläimen tulee olla tunnistusmerkitty ennen raivotautirokotuksen antamista. Rokotus on annettava vähintään 21 vrk ennen tuontia. Uusintarokotuksessa ei vaadita 21 vrk:n varoaikaa, jos rokotus on annettu ennen edellisen rokotuksen voimassaolon päättymistä. Jos rokotteella on tästä
poikkeava immuniteettisuojan alku niin rokotteen voimassaoloaika alkaa immuniteettisuojan syntymisestä, kun vähintään 21 päivää on kulunut siitä, kun rokotteen valmistajan ensirokotuksen osalta edellyttämä rokotusohjelma on saatettu loppuun. Uusintarokotuksessa ei vaadita 21 vrk:n varoaikaa, jos rokotus on annettu ennen edellisen rokotuksen voimassaolon päättymistä.

Edellisestä rokotuksesta on oltava merkintä lemmikkieläinpassissa tai muussa rokotustodistuksessa. Eläinlääkäri merkitsee raivotautirokotuksen viimeisen voimassaolopäivän lemmikkieläinpassiin.

3. Käsittely ekinokokkoosia vastaan

1.1.2012 alkaen Ruotsiin vietäviltä lemmikeiltä ei enää vaadita ekinokokkoosilääkitystä.

4. Lemmikkieläinpassi

Eläimen mukana on oltava lemmikkieläinpassi, jossa on eläimen tunnistusta koskevat tiedot sekä eläinlääkärin tekemä merkintä voimassa olevasta raivotautirokotuksesta sekä tarvittaessa kliinisestä tutkimuksesta ja ekinokokkoosilääkityksestä (osat I–V ja tarvittaessa osat X ja VII).

Lemmikkieläinpassin saa eläinlääkäriltä. Lemmikkieläinpassin malli on yhtenäinen koko EU:n alueella, eivätkä muut käytössä olevat rokotuskortit korvaa uuden mallin mukaista lemmikkieläinpassia.

5. Rokottamattomat koiran-, kissan- ja fretinpennut

Ruotsi ei salli raivotautia vastaan rokottamattomien alle 12 viikon ikäisten koiran-, kissan- tai fretinpentujen tuontia.

Ruotsin tuontivaatimukset perustuvat edelleen suurelta osin Ruotsin kansalliseen lainsäädäntöön. Evira ei voi antaa tulkintaohjeita epäselvissä tilanteissa eikä erityisvapauksia määräyksistä.

Yhteystiedot Ruotsin viranomaisiin

Statens Jordbruksverk
Smittskyddsenheten
551 82 Jönköping
puh. +46 (0)771-223 223 tai +46 (0)36-15 50 00 (keskus)
asiakaspalvelusähköposti: kundtjanst /files/images/at-merkki/at-merkki.gif : 1Kb  jordbruksverket.se
Lemmikkien tuontivaatimukset Jordbruksverketin sivuilla