Porot

Hirvieläimiä koskeva rajoitus

Suomessa on ensimmäistä kertaa todettu hirvieläinten näivetystautia (chronic wasting disease, CWD). Varotoimenpiteenä elävien hirvieläinten, kuten porojen, vienti muihin maihin pysäytetään toistaiseksi.

Eviran tiedote: https://www.evira.fi/elaimet/ajankohtaista/2018/metsaan-kuolleella-hirvella-naivetystauti/
MMM:n Internet-sivu kaikista Komission suojapäätöksistä: http://mmm.fi/lainsaadanto/elaimet-elintarvikkeet-ja-terveys/komission-suojapaatokset/eu-sisaiset