Neuvonta

Sisämarkkinakauppa ja vienti EU:n ulkopuolelle

Virkaeläinlääkäreiden rekisteröinti 

 • Suunnittelija Pia Vilen, 0400 284 737, pia.vilen /files/images/at-merkki/at-merkki.gif : 1Kb  evira.fi
 • Ylitarkastaja Jaana Vuolle, 040 489 3322, jaana.vuolle /files/images/at-merkki/at-merkki.gif : 1Kb  evira.fi
 • Ylitarkastaja Virva Valle, 040 489 3359, virva.valle /files/images/at-merkki/at-merkki.gif : 1Kb  evira.fi
 • Tarkastaja Kirsi Hartikainen, 050 365 9508, VientiTraces /files/images/at-merkki/at-merkki.gif : 1Kb  evira.fi (Vienti EU:n ulkopuolelle)

Taloudellisten toimijoiden rekisteröinti

 • läänineläinlääkärit / länsveterinärerna varmentavat ne toimijat, jotka suunnittelevat eläinten vientiä

 • Suunnittelija Pia Vilen, 0400 284 737, pia.vilen /files/images/at-merkki/at-merkki.gif : 1Kb evira.fi

 • Ylitarkastaja Jaana Vuolle, 040 489 3322, jaana.vuolle /files/images/at-merkki/at-merkki.gif : 1Kb  evira.fi

Sisämarkkinakaupan todistusten laatiminen

Kunnaneläinlääkäreiden ja toimijoiden tulee ensisijaisesti ottaa yhteyttä läänineläinlääkäreihin.

 • läänineläinlääkärit, katso lista yllä
 • Ylitarkastaja Jaana Vuolle, 040 489 3322, jaana.vuolle /files/images/at-merkki/at-merkki.gif : 1Kb  evira.fi
 • Ylitarkastaja Virva Valle, 040 489 3359, virva.valle /files/images/at-merkki/at-merkki.gif : 1Kb  evira.fi
 • Suunnittelija Pia Vilen, 0400 284 737, pia.vilen /files/images/at-merkki/at-merkki.gif : 1Kb  evira.fi

EU:n ulkopuolelle suuntautuvaan vientiin liittyvät kysymykset

 • Tarkastaja Kirsi Hartikainen, 050 365 9508, VientiTraces /files/images/at-merkki/at-merkki.gif : 1Kb  evira.fi 

Tuonti EU:n ulkopuolisista maista 

Käyttäjien rekisteröinti ja ongelmatilanteet

 • Helsingin sataman eläinlääkinnällinen rajatarkastusasema, 040 146 7551, marko.saarikoski at-merkki-kapea.gif : 0 kB evira.fi 

Lisää aiheesta muualla verkossa: