Eläinlääkinnällinen rajatarkastus: eläimet

Eläimet voidaan tuoda EU:n alueelle vain sellaisen rajanylityspaikan kautta, missä sijaitsee eläinlääkinnällinen rajatarkastusasema. Suomessa on kaksi rajatarkastusasemaa, joiden kautta voi tuoda eläviä eläimiä suoraan kolmansista maista EU:n alueelle. Nämä ovat Helsinki-Vantaan lentoasema ja Vaalimaan rajanylityspaikka.

Eläville eläimille tehdään maksullinen eläinlääkinnällinen rajatarkastus aina ensimmäisessä jäsenvaltiossa. Esim. sillä eläinlääkinnällisellä rajatarkastusasemalla, jossa ne puretaan lentokoneesta. Tuojan tulee tiedustella tarkastuksen yksityiskohdat tuontiehtoineen tarkastavalta rajatarkastusasemalta (linkki EU-maiden rt-asemien yhteystietoihin sivun alalaidassa). Tuontiehdot ovat koko EU:ssa pääsääntöisesti samat, mutta kullakin jäsenvaltiolla on omat käytäntönsä.

Ennakkoilmoitus

Ennakkoilmoitus on tehtävä eläinlääkinnälliselle rajatarkastusasemalle tuotavista eristä vähintään yksi työpäivä ennen tuontia täyttämällä yhteisen eläinlääkinnällisen tuloasiakirjan eli ns. CVED -todistuksen etusivun tiedot ns. TRACES -järjestelmässä.

TRACES -järjestelmään rekisteröitymiseen ja käyttämisen harjoitteluun pitää varata riittävästi aikaa johtuen järjestelmän monimutkaisuudesta. Halutessaan tuoja voi ostaa Traces -palvelun huolitsijoilta. Kaupallisesti tuotavista lemmikeistä voi yksityinen, oman eläimensä tuoja halutessaan pyytää rajaeläinlääkäriä tekemään ennakkoilmoituksen TRACES -järjestelmään. Rajaeläinlääkäri veloittaa tekemästään ennakkoilmoituksesta 50 euron lisämaksun. Ennakkoilmoituksen tekoa varten rajaeläinlääkäri tarvitsee kopion EU-mallisesta eläinlääkärintodistuksesta.

MMM:n asetuksen No: 1056/2012 (viimeisin päivitys 694/2014) kohdan 5.2.7.3 mukaisesti jos tuoja ei ole tehnyt ennakkoilmoitusta TRACES-järjestelmällä säädetyssä ajassa, peritään asetuksen mukainen kyseistä erää koskeva tarkastusmaksu kaksinkertaisena. 

Ennakkoilmoituskäytäntö Vaalimaalla

Vaalimaan eläinlääkinnällisellä rajatarkastusasemalla suoritetaan rajatarkastuksia pääsääntöisesti aukioloaikojen puitteissa. Tähän voi joskus tulla poikkeuksia, ja sen vuoksi on erityisen tärkeää, että tuoja sopii aina rajatarkastuksen ajankohdasta erikseen rajaeläinlääkärin kanssa. Ennen rajatarkastusasemalle saapumista on odotettava, että rajaeläinlääkäri varmistaa ajankohdan sopivuuden.

Kesä- ja muista mahdollisista lomista johtuen eläinlääkinnälliset rajatarkastukset Vaalimaalla suorittaa silloin sijainen. Siksi tulee tarkastuksista sopia etukäteen aina erityisen tarkasti em. ohjeita noudattaen.

Ennakkoilmoitus erän saapumisesta tulee tehdä TRACES-järjestelmän lisäksi sähköpostilla: vaalimaa at-merkki-kapea.gif : 0 kB evira.fi.

Maksut ja tarkastusajat

Koiran, kissan tai fretin tarkastuksen hinta virka-aikana ma-pe klo 8-15:45 on 142 euroa/eläin. Hinta virka-ajan ulkopuolella (mahdollista vain Helsinki-Vantaan lentoasemalla)  klo 16:15-22 on 50% ja klo 22-08 sekä yleisenä juhla- tai vapaapäivänä (myös lauantaisin) 100% korotettuna. Maksun perii tulli muiden tullimaksujen yhteydessä (tullimaksuista saa tarvittaessa neuvontaa tullin neuvonnasta 020 690 600).

Tuojan tulee huomioida se, että eläinlääkinnällisillä rajatarkastusasemilla ei ole päivystystä virka-ajan ulkopuolella, vaan tuojan tulee itse hyvissä ajoissa sopia valtuutetun rajaeläinlääkärin kanssa tarkastuksesta (llista oikealla). Myös virka-ajalla suoritettavista tarkastuksista on sovittava sähköpostitse tai puhelimitse etukäteen. Mikäli CVED-ilmoitusta ei tehdä vähintään 24 tuntia ennen tarkastusta, peritään tarkastuksen hinta kaksinkertaisena.

Todistuksen tarkistaminen

Erittäin suositeltavaa on pyytää eläinlääkärintodistus etukäteen tarkastettavaksi sähköpostilla tai faksilla alkuperämaasta. Sen voi pyytää hyvissä ajoin ennen tuontia, eläinlääkärintarkastus 24 tunnin sisällä ennen lähetystä voidaan lisätä todistukseen myöhemmin. Sen voi toimittaa sähköpostilla lentoasema at-merkki-kapea.gif : 0 kB evira.fi. Maahantuojan on itse kysyttävä mahdollisista puutteista, jotka voidaan sitten hoitaa kuntoon ennen maahantuontia. Tuojan kannattaa muistaa, että hän on vastuussa kaikista kustannuksista joita syntyy kun eläin ei täytä tuontihetkellä vaatimuksia!

Toimintaohje Helsinki-Vantaan lentokentällä rajatarkastettavan eläimen hakijalle:

 • Selvitä lentoyhtiöltä, mihin rahtiin kone puretaan, Finnairille tai Swissportille
 • olethan sopinut tarkastusajan rajaeläinlääkärin kanssa etukäteen? Rajaeläinlääkäri ei ole koko aikaa paikalla
 • saavu ajoissa paikalle, sillä ennen tarkastusta sinun tulee hakea tarvittavat paperit!
 • hae tullessasi vierailijakortti vartijalta  TP2 (tarkastuspiste 2) rahtiterminaalin portilta
 • hae eläimen paperit Finnairin (tai Swissportin) asiakaspalvelusta

Finnairin rahtiterminaali (COOL Cargo) sijaitsee osoitteessa Turbiinikuja 4, 01530 Vantaa. 

Swissportin rahtiterminaali sijaitsee osoitteessa Rahtikuja 1, 01530 Vantaa   Swissportin terminaalista on maahantuojan edellisenä työpäivänä pyydettävä eläimen siirto rajatarkastusasemalle.

 • Rajaeläinlääkäri hakee asiakkaan sovittuna aikana Finnairin asiakaspalvelusta

Rajaeläinlääkäri tekee eläimelle eläinlääkinnällisen rajatarkastuksen (sisältää asiakirjatarkastuksen, tunnistuksen ja fyysisen tarkastuksen). Tarkastuksen jälkeen pääset tulliin.

 • Käteisasiakkaiden tullaukset hoidetaan arkisin virka-aikana Lentotullin rahdin asiakaspisteessä os.Rahtie 1 D muina aikoina matkustajaterminaalin tullissa (avoinna 24 vuorokaudessa)
 • Tullauksen jälkeen saat eläimelle luovutuksen asiakaspalvelun kautta.

Lemmikin hoito rajatarkastuksen ollessa kesken

Jos lemmikki joutuu jäämään rajatarkastusasemalle esim. asiakirjojen täydentämistä varten, omistaja on velvollinen järjestämään hoidon koko lemmikin oleskelun ajan. Hoitaja laskuttaa lemmikin hoidosta taksansa mukaisesti, ja hän kerää maksun myös matkoista, sekä viikonloppu- ja pyhätyökorotuksen.

Vaalimaa

Koirien, kissojen ja frettien kaupallisissa kuljetuksissa EU:n ulkopuolisista maista Vaalimaan rajatarkastusasemalla vaadittavat asiakirjat

Koirien, kissojen ja frettien suojelusta kaupallisen toiminnan yhteydessä tapahtuvissa kuljetuksissa säädetään Euroopan yhteisön neuvoston asetuksessa 1/2005 ja laissa eläinten kuljetuksesta (1429/2006).

Koirien, kissojen ja frettien yksityisellä tuojalla ei tarvitse olla eläinkuljettajalupaa.

Kaupallisesti eläimiä kuljettavalla toimijalla tulee olla  eläinkuljettajalupa. Eläinkuljettajaluvat myöntää Aluehallintovirasto

Linkit kuljetusasetukseen ja eläinkuljettajalupa löytyvät kohdasta Hevosten kuljetus ja muut eläinsuojelumääräykset hevosille EU:n ulkopuolisista maista.

Kuljettajan tulee esittää eläinlääkinnällisellä rajatarkastusasemalla rajaeläinlääkärille eläimelle/erälle vaaditun terveystodistuksen lisäksi seuraavat asiakirjat:

 1. Kopio pitkien kuljetusten eläinkuljettajaluvasta (joka voi olla useamman henkilön yhteinen), jolla voidaan kuljettaa eläimiä yli kahdeksan tunnin ajan (eläinkuljetusasetuksen liitteen III luvun II mukainen asiakirja, linkki yllä mainitun hevosten kuljetusta koskevan sivun reunassa)
 2. Maantiekuljetusvälineen hyväksymistodistus (eläinkuljetusasetuksen liitteen III luvun IV mukainen asiakirja)
 3. Kuljetusasiakirja, josta käyvät ilmi seuraavat tiedot:
  a) eläinten alkuperä ja omistaja
  b) lähtöpaikka
  c) lähtöpäivä ja -aika
  d) aiottu määräpaikka
  e) kuljetusmatkan odotettu kesto.

TRACES

TRACES-järjestelmässä valittava määränpäälaitos tulee valita oikein. Jos valitaan kohdassa 16 "hyväksytyt laitokset", tulee em. laitoksen löytyä TRACES-järjestelmän hyväksyttyjen laitosten Suomen listalta. Ellei sitä löydy, voi kyseessä olla "muu".

Direktiivin 92/65 artiklan 2 mukaisesti: Virallisesti hyväksytyllä yhteisöllä, laitoksella tai keskuksella tarkoitetaan "kaikkia maantieteellisesti rajattuja pysyviä  13 artiklan mukaisesti hyväksyttyjä paikkoja, joissa yhtä tai useampaa eläinlajia pidetään tai kasvatetaan jatkuvasti joko kaupallisessa tai ei-kaupallisessa tarkoituksessa"

Eläinlajeja voidaan pitää tai kasvattaa yhteen tai useampaan seuraavaan tarkoitukseen:

— näiden eläinten näytteilläpito ja yleisön sivistäminen ( (eläintarhat, yleiset akvaariot)

— lajien suojelu ja eläinten täyttäminen (museot)

— tieteellinen perustutkimus, soveltava tutkimus tai eläinten kasvatus tämän tutkimuksen tarpeisiin,

 Kyseiset lajit ovat direktiivin 92/65 liitteen A ja B taudeille herkät lajit: kavio-ja sorkkaeläimet, kädelliset, lihansyöjät, jäniseläimet,linnut, kalat ja mehiläiset.

(Ohje 18024B)

Lisää aiheesta palvelussamme

Lisää aiheesta muualla verkossa