Eläinten säilytys rajatarkastusasemalla

Eläinten säilytys Vaalimaan rajatarkastusasemalla

Silloin, kun eläväeläinerä (pääasiassa hevoset ja lemmikkieläimet) saapuu kaikkien elävien eläinten tarkastamiseen hyväksytylle eläinlääkinnälliselle rajatarkastusasemalle Vaalimaalle ilman ennakkoilmoitusta, ja ilman rajaeläinlääkärin kanssa puhelimitse sovittua tarkastusaikaa Vaalimaan aukioloajan ulkopuolella (aukioloaika maanataisin, torstaisin, perjantaisin 9.00-15.45), käännyttää tulli ensisijaisesti erän takaisin Venäjälle.

Jos tuoja kuitenkin vaatii saada jäädä rajatarkastusasemalle odottamaan rajaeläinlääkärin saapumista, on jääminen rajatarkastusasemalle sallittua rajaeläinlääkärin luvalla. Direktiivin 91/496  eläimet on vietävä suoraan rajatarkastusasemalle, ja ne ovat vapaita liikkumaan vasta rajatarkastusaseman tiloissa suoritetun rajatarkastuksen jälkeen.

Eläinten säilytys Vaalimaan rajatarkastusrakennuksen sisätiloissa

Jos tuoja tai tuojan edustaja haluaa säilyttää Vaalimaan kautta tuotavat eläimet odottamassa rajaeläinlääkärin saapumista tai odottamassa tarkastuksen jälkeistä tuontiehtojen täydentämistä varsinaisen rajatarkastusrakennuksen sisätiloissa, on se sallittua vain, kun eläimistä on tehty ennakkoilmoitus. Sisätiloissa saa säilyttää vain sellaisia eläimiä, joiden rajatarkastus on kesken. Ellei ennakkoilmoitusta ole tehty, ei kyseessä ole em. kaltainen erä. Omistaja on vastuussa eläinten hoidosta, ja jos kyseessä on ulkopuolinen hoitaja, tekee tuoja tai tuojan edustaja itse hoitajan kanssa sopimuksen hoitotyön korvaamisesta. Hoitaja pääsee käymään sisätiloissa vain viranomaisen luvalla.

Tuojan tai tuojan edustajan tulee allekirjoittaa oikealta linkistä löytyvä sitoumus siitä, että hän vastaa odottamisajalta kertyvistä mahdollisista kustannuksista (tilojen siivous ja desinfiointi, eläinten hoito ml. ruokinta, vartiointikustannukset, eläimen karkaamisesta mahdollisesti aiheutuvat henkilö- tai omaisuusvahingot ja muut kustannukset).

Eläimiä ei saa siirtää pois rajatarkastusaseman tiloista ennen kuin rajatarkastus on suoritettu loppuun. Erä on vapaa liikkumaan EU-alueella vasta, kun rajaeläinlääkäri on myöntänyt sille CVEDin.

Rajaeläinlääkäri perii maksut.

Eläinten säilytys aidan sisäpuolella, mutta varsinaisen rajatarkastusrakennuksen ulkopuolella Vaalimaalla

Jos tuoja tai tuojan edustaja haluaa säilyttää eläimet alkuperäisessä kuljetusvälineessä (yleensä hevoskuljetusauto) aidan sisäpuolella, mutta varsinaisen rajatarkastusrakennuksen ulkopuolella, ja jäädä odottamaan rajaeläinlääkärin saapumista, tulee hänen pyytää maksullista porttien avaamista Taskman Oy:ltä, puh. 040 577 4419. Em. alueella voivat odottaa myös sellaiset erät, joista ei ole tehty ennakkoilmoitusta. Omistaja voi liikkua em. alueella allekirjoitettuaan oikealta linkistä löytyvän sitoumuksen siitä, että vastaa odottamisajalta kertyvistä mahdollisista kustannuksista (tilojen siivous ja desinfiointi, eläinten hoito ml. ruokinta, vartiointikustannukset, eläimen karkaamisesta mahdollisesti aiheutuneet henkilö- tai omaisuusvahingot ja muut kustannukset).

Porttia voidaan harkinnan perusteella pitää päiväaikaan lukitsemattomana, mutta suljettuna, tuojan liikkumisen mahdollistamiseksi. Hevosten jaloittelu ulkotarhassa on sallittua, mutta kuitenkin tuoja on vastuussa siitä, että hevoset eivät pääse karkaamaan aidan ulkopuolelle. Tuojan asiointi rajatarkastusrakennuksessa (vedenhaku tms.) on sallittua, mutta muuna aikana rakennuksen ovet pidetään lukittuina. Vaikka erän rajatarkastus ei ole kesken, ei eläinten liikuttelu ole silti sallittua Vaalimaan tullialueellakaan aidan ulkopuolella, koska niiden tautistatus ei ole tiedossa, joten niitä pidetään eläintautivaarallisina, eivätkä ne saa olla kosketuksissa muiden elävien eläinten kanssa. Useamman kuin yhden erän säilyttämiseen yhtäaikaa aidan sisäpuolella pitää aina saada rajaeläinlääkärin lupa, joka voi myöntää sen vain saman tautistatuksen eläimille (tulossa Venäjältä, ennakkoilmoitusta ei tehty).

Erä on vapaa liikkumaan EU-alueella vasta, kun rajaeläinlääkäri on myöntänyt sille CVEDin.

Tuojalta perittävät maksut

Rajaeläinlääkäri perii maksut tuojalta: rajatarkastusmaksun, maksun porttien avaamisesta sekä eläinten säilytyksestä, ja siitä aiheutuneista muista mahdollisista kustannuksista.

Säilytys lentoasemalla

Lentoasemalla hoitajaa voi tiedustella Tullin asiakaspalvelusta.

(Ohje 18146U)

Lisää aiheesta palvelussamme

  • Tuojan sitoumus eläinten säilyttämisestä Vaalimaan rajatarkastusasemalla

Lisää aiheesta muualla verkossa