Hevoset kilpailuihin ja näyttelyihin

LG Global Champions Tour -hevostapahtumat

Miamissa Yhdysvalloissa 7.–9.4.2016 ja

Méxicon suurkaupunkialueella Meksikossa 15.–17.4.2016

Hevosten takaisintuontia koskevia päätöksiä 93/195/ETY ja 2004/211/EY on muutettu komission täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2015/2301.

LG Global Champions Tour -hevostapahtumat järjestetään Fédération Equestre Internationalin puitteissa Miamissa Yhdysvalloissa 7.–9.4.2016 ja Méxicon suurkaupunkialueella Meksikossa 15.–17.4.2016. Kumpikin tapahtumista järjestetään virallisessa eläinlääkinnällisessä valvonnassa, joten on mahdollista vahvistaa erityisiä eläinten terveyttä ja eläinlääkärintodistuksia koskevia vaatimuksia kyseisten hevosten takaisintuonnille LG Global Champions Tour -hevostapahtumiin osallistumisen vuoksi enintään 30 päivää kestäneen tilapäisen viennin jälkeen.

Päätöstä 93/195/ETY muutetaan, jotta rekisteröityjen hevosten takaisintuonti kilpailuista voidaan sallia 30.4. 2016 saakka raveja, kilpailuja ja kulttuuritapahtumia varten tapahtuneen tilapäisen viennin jälkeen, jonka tarkoitus oli LG Global Champions Tour -hevostapahtumiin osallistuminen Miamissa ja Méxicon suurkaupunkialueella, ja jotta vahvistetaan tällaiset rekisteröidyt hevoset kattavan terveystodistuksen malli. Samalla kumotaan päätöksen 93/195/ETY vanhentuneet säännökset ja muutetaan päätöksen 2004/211/EY liitteessä I olevan luettelon Meksikoa koskeva kohta koskien hevosten takaisintuontia.

(18139)

Lisää aiheesta muualla verkossa