Kalat ja niiden sukusolut

Huom! Tässä tekstissä mainittu lainsäädäntö löytyy joko Eur-Lexistä – EU:n lainsäädäntötietopankki tai FinLexistä – kansallinen lainsäädäntö. Ohje lainsäädännön hakemiseen löytyy tästä.

Suomessa kalojen tuontia säätelevät maa- ja metsätalousministeriön ja ympäristöministeriön päätökset.

Kalojen tuonnin tulee täyttää seuraavien säädösten vaatimukset:

  • Kalatautien vastustuksesta vastaa eläintautilain ja eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta annetun lain perusteella maa- ja metsätalousministeriö
  • Suomelle uusien kalalajien ja -kantojen tai niiden sukusolujen maahantuonnista vastaa kalastuslain perusteella maa- ja metsätalousministeriö
  • Uhanalaisten lajien kauppaa säätelee CITES-sopimus ja asetus, jota valvoo luonnonsuojelulain perusteella ympäristöministeriö

Tarkemmat ohjeet koristekalojen tuontiin löytyvät linkeistä vasemmalla.

Lisää aiheesta palvelussamme

Lisää aiheesta muualla verkossa