Vesiviljelyeläinten tuonti tutkimuskäyttöön

Huom! Tässä tekstissä mainittu lainsäädäntö löytyy joko Eur-Lexistä – EU:n lainsäädäntötietopankki tai FinLexistä – kansallinen lainsäädäntö. Ohje lainsäädännön hakemiseen löytyy tästä.

Määritelmät vesiviljelyeläimistä löytyvät eläinlääkintölainsäädännöstä Eb-hakemiston kohdasta 20 (Eb 20): Maa ja metsätalousministeriön asetuksen 866/2008 § 4 niin kuin ne ovat viimeksi muutettuina (marraskuussa 2011 muutokset löytyvät asetuksesta 498/2011, tuojan tulee kuitenkin varmistaa viimeiset muutokset yllä olevasta linkistä eläinlääkintölainsäädäntöön)

ja määritelmien mukaisesti tarkoitetaan:

14) vesiviljelyeläimillä eläviä kaloja, äyriäisiä ja nilviäisiä, joita kasvatetaan viljelylaitoksessa tai jotka ovat peräisin viljelylaitoksesta, mukaan lukien merestä tai vesistöistä pyydystetyt elävät kalat, äyriäiset ja nilviäiset, jotka on tarkoitettu toimitettavaksi viljelylaitokseen;

15) koristevesieläimillä eläviä kaloja, äyriäisiä ja nilviäisiä, joita pidetään tai kasvatetaan tai jotka saatetaan markkinoille ainoastaan koristetarkoituksiin;

16) luonnonvaraisilla vesieläimillä muita eläviä kaloja, äyriäisiä ja nilviäisiä kuin vesiviljelyeläimiä ja koristevesieläimiä

Tuontilupaa ei vaadita sellaisten tutkimuskäyttöön tarkoitettujen koristevesieläinten tuontiin (tuontiehdot alempana mainitussa ohjeessa ja vasemmalta linkistä aukeavissa koristekalohjeissa), joita ei ole tarkoitettu myytäviksi tai välitettäviksi ja jotka tuodaan pidettäväksi muussa kuin kaupallisessa akvaariossa tai puutarhalammessa, josta ei ole yhteyttä luonnonvesiin. Tuonnissa on kuitenkin varmistettava, että tuontierän kuljetusvesi ei välitä eläintauteja luonnonvesiin.

Kuitenkin vesiviljelyeläimiä, jotka eivät täytä vasemmalta linkistä aukeavan ohjeen Vesiviljely- ja vesieläimet ja niiden sukusolut kohdan Eb 20 17 § Vesiviljelyeläinten tuontivaatimukset mukaisia tuontivaatimuksia, saadaan tuoda tutkimustarkoituksiin vain, jos Evira on myöntänyt siihen luvan.

Evira saa tehtäviensä suorittamiseksi tuoda vesiviljelyeläimiä tutkimustarkoituksiin ilman tuontiehtojen täyttymistä, ja ilman erillistä tuontilupaa.

Kalastuksessa syötteinä käytettävien vesiviljelyeläinten ja luonnonvaraisten vesiviljelyeläinten tuonti on kiellettyä.

Jos luonnonvaraisia vesieläimiä tuodaan muuhun kuin viljelylaitokseen, tulee niiden tuontiin hakea Evirasta tuontilupa. Tuontiluvan saanti edellyttää aina, ettei tuonnista aiheudu eläintautien leviämisen riskiä. 

Tuontilupahakemuksessa tulee mainita mm.:

- lajin tieteellinen nimi
- mihin tarkoitukseen
- minkä kokoinen erä on tarkoitus tuoda
- millaisiin olosuhteisiin
- onko tuoduilla eläimillä vaaraa päästä vapaaksi
- onko eläintautien leviämisen vaaraa.

Evira saa tehtäviensä suorittamiseksi tuoda luonnonvaraisia vesiviljelyeläimiä tutkimustarkoituksiin ilman tuontiehtojen täyttymistä, ja ilman erillistä tuontilupaa.

(Ohje 18109U)