Koirien, kissojen ja frettien siirrot ja tuonnit EU:n ulkopuolisista maista

Valmistautuminen lemmikin kanssa kolmannesta maasta EU:hun suuntautuvalle matkalle tai lemmikin tuontiin tulisi tapahtua hyvissä ajoin, jopa vähintään neljä kuukautta ennen matkaa. Mahdollisimman aikaisessa vaiheessa tulisi ottaa yhteyttä myös kolmannen maan toimivaltaisen viranomaisen palveluksessa olevaan virkaeläinlääkäriin, jolla on oikeus myöntää EU-mallinen terveystodistus vientiin.  EU:sta lähtöisin olevan lemmikin kohdalla varautuminen paluuseen tulisi alkaa ennen ulkomaille lähtöä, sillä EU-lemmikkipassin hankkiminen ja raivotautivasta-ainemäärityksen tekeminen tarvittaessa helpottaa paluuta huomattavasti.

Omistaja matkustaa – lemmikki mukaan

Ei-kaupallinen siirto (jäljempänä siirto) käsittää lemmikkieläimet, eli koirat, kissat tai fretit, joita kuljetetaan omistajan tai tämän valtuuttaman henkilön mukana samaa reittiä ja joita ei ole tarkoitettu myytäväksi tai luovutettavaksi edelleen. Siirron käynnistäjänä tulee olla omistajan tarve matkustaa, myös silloin, kun valtuutettu henkilö siirtää lemmikin. Lemmikkejä voi siirtää lukumäärällisesti enintään viisi.

Tyypillisimpiä siirtoja ovat esimerkiksi kun omistaja muuttaa Suomeen lemmikkinsä kanssa tai omistaja tulee käymään EU:n alueella ja palaa lemmikki mukanaan. Kun omistaja on ulkomailla ostanut lemmikin ja matkustaa sen kanssa takaisin EU:n alueelle, on kyseessä lemmikin siirto. Jos joku muu kuljettaa lemmikin EU:n alueelle ja luovuttaa omistajalle, ilman, että omistaja matkustaa, on kyseessä tuonti.

Perustelluista ja asiakirjoin todistetuista syistä siirto voi tapahtua myös rahtina enintään viiden päivän sisällä omistajan tai valtuutetun henkilön liikkumisesta, tai myös muussa fyysisessä paikassa, kuten lentokoneen ruumassa.

Siirron tarkoituksena voi olla myös osallistuminen kilpailuihin, näyttelyihin, urheilutapahtumiin tai tällaisiin tapahtumiin liittyvään koulutukseen. Tällöin lemmikkien minimi-ikä on 6 kk ja siirrettävinä voi olla yli 5 lemmikkiä.

Siirtoon tarvittava terveystodistusmalli ja ehdot siirtoa varten EU:n ulkopuolelta lähtöisin olevalle lemmikille löytyvät täytäntöönpanoasetuksesta 577/2013/EU. Siirtäjän tulee esittää lemmikki Tullin tarkastettavaksi ja se voi Tullin leimaamalla todistuksella matkustaa EU:n alueella 4 kuukautta.

Eviran on mahdollisuus sallia lemmikkieläinten pääsy matkaan omistajansa kanssa äkillisen luonnonkatastrofin, poliittisten levottomuuksien tai muun omistajaan liittyvän pakottavan syyn vuoksi, vaikka lemmikkieläin ei täyttäisi siirtovaatimuksia. Lupa tulee anoa etukäteen Eviralta ja luvassa asetetaan välttämättömät ehdot siirrolle. Lemmikki asetetaan Aluhallintoviraston hyväksymään karanteeniin tai se voidaan siirtää jonkin muun jäsenmaan viralliseen karanteeniin siksi aikaa, kunnes siirtoehdot täyttyvät. Omistajan tulee etsiä lemmikilleen karanteenipaikka tai etsiä paikka, esimerkiksi lemmikkieläinhoitola, joka on valmis hakemaan Aluehallintovirastolta karanteeniksi hyväksymistä. Lupamenettely on pakollinen, sillä sellaisen lemmikkieläimen tuominen EU:n alueelle, joka ei täytä edellytyksiä, aiheuttaa eläinten ja ihmisten terveyteen liittyviä riskejä.

Lemmikkieläinten siirroista annetaan neuvontaa sähköpostiosoitteessa: kolmasmaa@evira.fi

Lemmikin tuonti kolmannesta maasta

Muissa, kun yllä mainituissa tilanteissa tulee noudattaa ehtoja koirien, kissojen ja frettien tuontiin. Näitä tilanteita ovat esimerkiksi, kun eläin tuodaan myytäväksi tai luovutettavaksi EU-alueelle tai jos eläin lentää yksin rahtina. Kun omistaja ei matkusta, lemmikin tuonnissa on noudatettava tuontiehtoja.

Tuontieläimille tulee varata eläinlääkinnällinen rajatarkastus suoritettavaksi ensimmäisessä jäsenvaltiossa, johon se saapuu EU:n alueella. Tarkastuksesta jää todisteeksi rajaeläinlääkärin leimaama yleinen eläinlääkinnällinen tuloasiakirja eli CVED-todistus.

Erityisesti silloin, kun on kyseessä taustaltaan tuntematon eläin, on eläimen tuonti eläinlääkinnällisen rajatarkastuksen kautta tärkeää raivotaudin ja ekinokokkoosin leviämisen ehkäisemiseksi. Näitä ovat esimerkiksi Suomeen kolmansista maista tuodut pelastetut katukoirat (ns. rescue-lemmikit). Eläinlääkinnällisessä rajatarkastuksessa valvotaan myös koirien, kissojen ja frettien kuljetusolosuhteita.

Tuontiehtoneuvonnan sähköpostiosoite: lentoasema@evira.fi

HUOM!! Tuontieläimet (muut, kuin omistajan kanssa matkustavat) tultava Helsinki-Vantaan lentoasemalle aina RAHTINA, ei matkustamossa

HUOM!! Kaikki lentoyhtiöt eivät välttämättä ota eläimiä lentokoneeseen. Varmista aina lentoyhtiöltä onnistuuko eläimen kuljetus

Tuontiehdot matkustettaessa lemmikin kanssa Saimaan kanavassa

Saimaan kanavan kautta matkustavien lemmikkien tulee täyttää normaalit tuontiehdot tuotaessa lemmikkejä Venäjältä.

Laittomat tuonnit ja siirrot

Kolmansista maista Unioniin tuleva tuonti voidaan vilpillisellä tavalla saada näyttämään ei-kaupalliselta siirrolta. Tällöin on kyseessä rikoslain 46. luvun 4 § mukainen salakuljetus, joka on rangaistavaa.

Mikäli ehdot siirrolle eivät täyty rajalla tai puutteet todetaan rajanylityksen jälkeen, on vaihtoehtoina palauttaa eläin, asettaa se karanteeniin virallisen valvonnan alaiseksi, tai lopettaa se. Omistaja tai tuoja vastaa kaikista kuluista, jos eläin ei täytä rajalla vaatimuksia. Omistaja vastaa kuluista silloin, kun laiton lemmikki todetaan EU:n alueella. EU:n alueelle laittomasti siirretyt tai tuodut eläimet aiheuttavat huomattavia riskejä eläinten ja ihmisten terveydelle.

 Tuontikoira voi olla riski

Penikkatauti

Lisää aiheesta palvelussamme

Lisää aiheesta muualla verkossa