Ennakkoilmoituksen teko sähköisessä TRACES-järjestelmässä tuontieläimille

Tuoja tai tuojan edustajan on eläinten tuonnista tehtävä ennakkoilmoitus eläinlääkinnälliselle rajatarkastusasemalle tuotavista eristä vähintään yksi työpäivä ennen tuontia täyttämällä yhteisen eläinlääkinnällisen tuloasiakirjan eli ns. CVED-todistuksen etusivun tiedot.

Ilmoitus voidaan tehdä täyttämällä paperikopio, josta rajaeläinlääkäri erillistä maksua vastaan vie tiedot TRACES -järjestelmään. Tuoja voi myös itse tehdä ennakkoilmoituksen TRACES -järjestelmässä.  Myös huolitsijat voivat pyynnöstä tehdä ennakkoilmoituksen.

Rajaeläinlääkärin suorittamasta ennakkoilmoituksen tietojen viemisestä TRACES-järjestelmään veloitetaan keskimäärin 50 euron lisämaksu. Suosittelemme käyttämään em. mahdollisuutta järjestelmän monimutkaisuuden johdosta.

Ohje ennakkoilmoituksen tekoon sähköisessä TRACES-järjestelmässä

Sivun vasemmassa laidassa olevasta linkistä TRACES löytyy tietoa järjestelmästä. Kohdasta Rekisteröityminen ja ongelmatilanteet löytyy linkki itse järjestelmään ja ohjeet rekisteröitymiseen. Kohdasta Koulutus löytyy linkki opasohjelmaan (Finnish CBT) ja käyttöoppaaseen (Finnish UM). TRACESista itsestään löytyy ohje -linkki, jossa on kohta kohdalta opasohjelman toiminnot. Ohje sisältää opasohjelman komentoja, kuten ”Jatka painamalla [Enter].”, jotka voi ohjetta lukiessa jättää huomiotta. [ go ] -linkeistä saa näkyviin kuvan toiminnosta. TRACES-ohjelmaan on tullut joitakin muutoksia oppaiden laatimisen jälkeen.

Huomioita ilmoituksen teosta: numeroidut kohdat viittaavat TRACES -ohjelmasta löytyvän ohje -linkin kautta avautuvaan kohtaan ”Eläinten CVED:n luominen”.

Kohta:

2. Tässä tulee toimia kohdan 56. mukaisesti. Esim. koirille, kissoille ja freteille valitaan koodi 0106 19. Edelleen koirille, kissoille ja freteille valitaan luokka Carnivora.

37. Tunniste: lentokoneilla lennon numero, maantieajoneuvoilla rekisterinumero

Asiakirja: lentokoneilla lentorahtikirjan numero, maantieajoneuvoilla rahtikirjan numero

59. Koirille, kissoille ja freteille eläinten määräksi ilmoitetaan aina 1. Ilmoituksia tulee tehdä aina yksi jokaista terveystodistusta kohden ja näitä eläimiä ei voi yhdellä todistuksella olla useita.

71. Kuljetusyrityksellä tarkoitetaan organisaatiota joka kuljettaa eläimen EU:n ulkopuolelta EU:n alueelle, yleensä lentoyhtiö. Kuljetusyrityksellä tulee olla mahdollisesti vaadittavat eläinkuljetusluvat.

(Ohje 18057)

Lisää aiheesta muualla verkossa