Lampaan ja vuohen sukusolujen tuonti EU:n ulkopuolisista maista

Huom! Tässä tekstissä mainittu lainsäädäntö löytyy joko Eur-Lexistä – EU:n lainsäädäntötietopankki tai FinLexistä – kansallinen lainsäädäntö. Ohje lainsäädännön hakemiseen löytyy tästä.

Sperman, munasolujen ja alkioiden tuontivaatimukset

Komission täytäntöönpanopäätös 2013/470/EU muuttaa päätöstä 2010/472/EU lammas- ja vuohieläinten siemennesteen, munasolujen ja alkioiden tuonnissa (ja myös sisämarkkinakaupassa) käytössä olevien terveystodistusmallien osalta. Asetuksen 2013/470/EU liitteenä olevia uusia terveystodistusmalleja tulee käyttää 1.1.2015 lähtien.

Sperman tuontivaatimukset:

  • Lähtömaan tulee olla lueteltu komission täytäntöönpanopäätöksen 2010/472 liitteessä I.
  • Lähettävän keinosiemennys-/varastointiaseman on oltava hyväksytty direktiivin 92/65 art. 17 kohdan 3b mukaisesti
  • Mukana on oltava eläinlääkärintodistus, jonka malli on päätöksen 2010/472 (ja sen muutosten) liitteen II 2A tai 2B.

Munasolujen tuontivaatimukset:

  • Lähtömaan tulee olla lueteltu komission täytäntöönpäätöksen 2010/472 liitteessä III
  • Lähettävän alkionsiirto-/alkionsiirtotuontantoryhmän on oltava hyväksytty direktiivin 92/65 art. 17 kohdan 3b mukaisesti
  • Mukana on oltava eläinlääkärintodistus, jonka malli on päätöksen 2010/472 liitteen IV osassa 2.

Alkioiden tuontivaatimukset:

  • Lähtömaan tulee olla lueteltu komission täytäntöönpäätöksen 2010/472 liitteessä III
  • Lähettävän alkionsiirto-/alkionsiirtotuontantoryhmän on oltava hyväksytty direktiivin 92/65 art. 17 kohdan 3b mukaisesti
  • Mukana on oltava eläinlääkärintodistus, jonka malli on päätöksen 2010/472 liitteen IV osassa 2.

Sukusolut ja alkiot on kuljetettava suljetussa, sinetöidyssä astiassa jossa ei samaan aikaan kuljeteta muun laatuisia sukusoluja.

Jalostusaineksen tuontiehtojen tulee täyttyä (linkki sivulla "hevoseläinten sukusolujen tuonti"): erää tulee seurata ohjeen mukainen todistus kyseiselle eläinlajille tai sukusolulle, joka esitetään tullille.

(Ohje 18112U)

Lisää aiheesta muualla verkossa