Naudan sukusolujen tuontiehdot

Sperman tuntiehdot

 • Lähettävän maan on oltava lueteltu komission täytäntööpanopäätöksen 2011/630/EY liitteessä I.
 • Keränneen keinosiemennysaseman tai varastointikeskuksen on oltava mainittu direktiivin 88/407/ETY 9 artiklan 2 kohdassa.
 • Mukana on oltava terveystodistus, jonka malli on täytäntöönpanopäätöksen 2011/630/EY liitteessä II 1 osassa, jakso A, B, tai C.
 • Sperma on kuljetettava suljetussa, sinetöidyssä astiassa, jossa ei samaan aikaan kuljeteta terveydentilaltaan heikompilaatuista spermaa tai spermaa, joka ei ole tarkoitettu EU:n alueelle.
 • TRACES - ennakkoilmoitus on tehtävä
 • Eläinlääkinnällinen rajatarkastus on suoritettava, sovittava etukäteen: lentoasema at-merkki-kapea.gif : 0 kB evira.fi

Komission täytäntöönpanopäätös (2012/415/EU) muuttaa täytäntöönpanopäätöstä 2011/630/EU bluetongue-tautiin ja Simbu-viruksiin liittyvien eläinten terveyttä koskevien vaatimusten osalta.

Em. päätöksellä muutetaan naudansukuisten kotieläinten siemennesteen tuontimaalistaa ja eläinlääkärintodistusten malleja (liite I ja liitteen II 1 osan A-jakso) Akabane- ja Aino-viruksia koskevien vaatimusten osalta. Taustalla on EU:n pyrkimys välttää kolmansien maiden Akabane-viruksen kaltaisen Schmallenberg-viruksen osalta mahdollisesti asettamat kaupparajoitteet.

Naudan sperman hyväksytyt keräysasemat.

Munasolujen tuontiehdot

Munasoluja saa tuoda vain Eviran tuontiluvalla.

Alkioiden tuontiehdot

 • Alkuperämaan tulee olla lueteltu komission päätöksen 2006/168 liitteessä I.
 • Lähettävän alkionsiirto- / alkionsiirtotuontantoryhmän tulee olla mainittu komission päätöksen 2008/155 liitteessä. Suomeen tuotavat alkiot on pesun yhteydessä käsiteltävä trypsiinillä.
 • Luonnollisesti hedelmöittyneiden ( in vivo) nautaeläinten alkioiden tuontierän mukana on oltava komission päätöksen 2006/168 liitteen II mukainen eläinlääkärintodistus.
 • Koeputkihedelmöityksellä ( in vitro) tuotettujen nautaeläinten alkioiden tuontierän mukana on oltava:
  1) komission päätöksen 2006/168 liitteen III mukainen eläinlääkärintodistus, kun alkioiden tuotannossa on käytetty neuvoston direktiivin 88/407 vaatimusten mukaista siemennestettä;
  tai
  2) komission päätöksen 2006/168 liitteen IV mukainen eläinlääkärintodistus, kun alkioiden tuotannossa on käytetty siemennestettä, joka on joko tuotettu tai varastoitu komission päätöksen 2004/639 liitteessä I mainitussa kolmannessa maassa sijaitsevalla hyväksytyllä keinosiemennysasemalla tai hyväksytyssä siemennesteen varastointikeskuksessa. Tällaisilla alkioilla ei saa tuonnin jälkeen käydä yhteisön sisäistä kauppaa ja alkiot tulee istuttaa ainoastaan sellaisiin nautoihin, jotka ovat eläinlääkärintodistuksessa mainitussa määräjäsenvaltiossa.

Huom! Komission täytäntöönpanopäätökset 2012/414/EU ja 2013/309/EU muuttaavat päätöksen 2006/168/EY liitteitä I–IV.

Naudan alkioiden hyväksytyt keräysasemat.

Päätöksellä on muutettu naudansukuisten kotieläinten alkioiden eläinlääkärintodistusten malleja Akabane- ja Aino-viruksia koskevien vaatimusten osalta. Taustalla on EU:n pyrkimys välttää kolmansien maiden Akabane-viruksen kaltaisen Schmallenberg-viruksen osalta mahdollisesti asettamat kaupparajoitteet. Samalla on muutettu Sveitsistä ja Uudesta Seelannista tuotavia naudan alkioita koskevia tuontiehtoja EU:n kyseisten maiden kanssa solmimien sopimusten mukaisiksi. Päätöstä sovelletaan 1.1.2013 alkaen. Komission ohje eläinlääkärintodistuksen täyttämisestä oikeassa linkissä.

Lisäksi jalostusaineksen tuontiehtojen tulee täyttyä (linkki sivulla "hevoseläinten sukusolujen tuonti"): erää tulee seurata ohjeen mukainen todistus kyseiselle eläinlajille tai sukusolulle, joka esitetään tullille.

(Ohje 18140U)

Lisää aiheesta muualla verkossa

Lisää aiheesta palvelussamme