Riistaeläinten tuonti

Vierasperäisten riistaeläinten ja riistaeläinkantojen maahantuonti vaatii Eviran tuontiluvan ja lisäksi Suomen riistakeskuksen luvan.

Vierasperäisen riistaeläimen ja vierasperäisen riistaeläinkannan tuonti Euroopan unionin ulkopuolelta sekä laskeminen luontoon on kielletty ilman Suomen riistakeskuksen lupaa. Lupa on evättävä, jos toimenpiteestä voi aiheutua haittaa luonnolle tai luonnonvaraiselle eläimistölle. Luvassa voidaan antaa määräyksiä siitä, miten maahantuonti sekä luontoon laskeminen on suoritettava. Vierasperäisten riistaeläinten ja riistaeläinkantojen maahantuonnista säädetään metsästyslain  (615/1993) 42 §:ssä (muutettu lailla 1711/2015, voimaan 1.1.2016).

Vierasperäinen riistaeläin tarkoittaa villikania, kanadanmajavaa, piisamia, rämemajavaa, tarhattua naalia, supikoiraa, pesukarhua, minkkiä, kuusipeuraa, saksanhirveä, japaninpeuraa, valkohäntäpeuraa ja muflonia sekä kanadanhanhea ja fasaania.

Vierasperäiset riistaeläinkannat ovat peräisin muualla kuin Suomessa esiintyvästä luonnonvaraisesta kannasta tai Suomen ulkopuolella tarhatusta kannasta. Eviran tuontiluvan lisäksi seuraavien eläinlajien maahantuontiin tulee hakea Suomen riistakeskukselta lupaa: villikani, metsäjänis, rusakko, orava, euroopanmajava, kanadanmajava, piisami, rämemajava, susi, tarhattu naali, kettu, supikoira, karhu, pesukarhu, mäyrä, kärppä, hilleri, saukko, näätä, minkki, ahma, ilves, itämeren norppa, kirjohylje, halli, villisika, kuusipeura, saksanhirvi, japaninpeura, metsäkauris, hirvi, valkohäntäpeura, metsäpeura ja mufloni, kanadanhanhi, merihanhi, metsähanhi, heinäsorsa, tavi, haapana, jouhisorsa, heinätavi, lapasorsa, punasotka, tukkasotka, haahka, alli, telkkä, tukkakoskelo, isokoskelo, riekko, kiiruna, pyy, teeri, metso, peltopyy, fasaani, nokikana, lehtokurppa ja sepelkyyhky.

Lisää aiheesta palvelussamme

Lisää aiheesta muualla verkossa