Villieläimen tuonti lemmikiksi

Villieläimen tuonti lemmikiksi vaatii Eviran myöntämän tuontiluvan. Tuontiluvan myöntämiseen ja tuontiehtoihin vaikuttavat tautiriskien lisäksi eläinsuojelulliset seikat sekä uhanalaisten lajien suojeleminen.

Suomi on Euroopan neuvoston jäsenvaltiona allekirjoittanut lemmikkieläinten suojelua koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen. Allekirjoittaneet Euroopan neuvoston jäsenvaltiot katsovat, että ihmisellä on moraalinen velvollisuus kunnioittaa kaikkia eläviä olentoja. Ihmisen pitämien eläinten suunnattoman suuresta lajivalikoimasta syntyvät vaikeudet huomioon ottaen, ja sen, että lemmikkieläinkannan liiallinen kasvu on vaaraksi ihmisten ja eläinten terveydelle ja turvallisuudelle, allekirjoittaneet jäsenvaltiot katsovat, että villieläimen pitämistä lemmikkinä ei tule rohkaista.

Yleissopimuksen takia Evira ei pääsääntöisesti myönnä tuontilupia villieläimille lemmikiksi. Toistaiseksi seuraaville lajeille ei ole myönnetty tuontilupia:

  • Apinat
  • Mangustit (Herpestidae)
  • Kengurut ( Macropodidae)
  • Kesykoiran ja kesykissan lajiristeymien F1-F4 sukupolvien tuonti on kielletty, esimerkiksi F1-F4 Savannah-kissat tai F1-F4 koirasudet.

Villieläimet voivat levittää tarttuvia tauteja. Ihmisiin leviäviä tarttuvia tauteja kutsutaan zoonooseiksi. Erityisesti apinat levittävät monia ihmisille ja eläimille vaarallisia tarttuvia tauteja: paitsi ebolaa ja muita erittäin tarttuvia korkean kuolleisuuden aiheuttavia tauteja, myös tuberkuloosia ja muita hitaasti kehittyviä tauteja.

Tuontilupa voidaan myöntää sellaisille pienille nisäkkäille, jotka saattavat soveltua lemmikiksi, ja jotka eivät aiheuta eläintautien leviämisen vaaraa. Tällainen nisäkäs on esimerkiksi afrikkalainen kääpiösiili.

Villieläimiä, kuten apinoita kaupitellaan netin ilmaissivuilla. Ilmoitukset ovat todennäköisesti huijausyrityksiä, koska yksityishenkilölle ei myönnetä apinoiden tuontilupia.

(Ohje 18068U)

Lisää aiheesta muualla verkossa