Elävien eläinten vienti EU:n ulkopuolelle

Eläinten vienti EU:n ulkopuolelle edellyttää useimmiten eläinten terveyttä koskevaa todistusta. Vientimaan viranomaiset määrittävät ne ehdot, joilla vienti voi tapahtua.

Viejien on rekisteröidyttävä Eviran viejärekisteriin ennen viennin aloittamista. Velvoite ei koske lemmikkieläinten ja rekisteröityjen hevosten viejiä.

Eläinten terveyttä koskevia terveystodistuksia myöntävät ainoastaan virkaeläinlääkärit (kunnan-/kaupungineläinlääkärit ja tarkastuseläinlääkärit) omalla toimialueellaan. Koirien, kissojen ja frettien lemmikkieläinpasseja voivat myöntää myös muut laillistetut eläinlääkärit ja ne eläinlääketieteen opiskelijat, joilla on ammatinharjoittamisoikeus.

Pääsääntöisesti viejän on selvitettävä eläimen vientiehdot. Suomi ja EU ovat kuitenkin sopineet joidenkin EU:n ulkopuolisten maiden kanssa vientiehdoista, joita on aina noudatettava.

EU:n ja Venäjän välillä on sovittu viennissä käytettävistä tietyistä eläinlääkintötodistusmalleista (eläviä tuotantoeläimiä ja eläimistä saatavia tuotteita). Lisäksi on sovittu tietyistä menettelyistä vietäessä Venäjälle muita eläimiä ja eläimistä saatavia tuotteita.

EU:n ja joidenkin kolmansien maiden välillä on voimassa eläinlääkintäsopimus (mm. USA, Kanada, Chile, Uusi-Seelanti, Meksiko). Näissä on sovittu joidenkin elävien eläinten ja eläimistä saatavien tuotteiden vientiehdoista. Eri eläinten ja eläimistä saatavien tuotteiden terveystodistusmalleja sovitaan jatkuvasti lisää.

Suomi ja Kiina ovat sopineet eräiden elävien eläinten ja eläimistä saatavien tuotteiden vientiehdoista (elävät siat (vuonna 2004), elävät ketut (vuonna 2006), naudan sperma (vuonna 2010), naudan vuodat ja nahat (vuonna 2008)).

Muiden tuotteiden viejän on selvitettävä vientiehdot itse. Ehtoja voi selvittää mm. seuraavalla tavalla:

  • katsoa Eviran internet-sivuilta, olisiko siellä tietoa viennin ehdoista
  • kysyä Evirasta tai valvovalta virkaeläinlääkäriltä, onko Suomesta tapahtunut ko. tuotteen vientiä aiemmin kohteena olevaan maahan tai onko kohteena oleva maa toimittanut viranomaisille vientiehdot ja siten vientiehdot ovat selvillä
  • katsoa internetistä ko. maan viranomaissivuilta, onko ehdot sieltä löydettävissä
  • pyytää tuotteen tai eläimen vastaanottajalta, että he hankkivat omilta viranomaisiltaan viennin ehdot
  • kysyä asiaa vientimaan suurlähetystöltä Suomessa

Uusien vientimarkkinoiden avaaminen voi edellyttää neuvottelujen käymistä kolmannen maan kanssa vientiehdoista. Maa- ja metsätalousministeriön ruokaosasto vastaa näistä neuvotteluista Eviran avustamana. Viennin avaaminen voi edellyttää myös, että kolmannen maan viranomaiset käyvät tarkastuskäynnillä Suomessa ennen ehdoista sopimista.

Lemmikkien ei-kaupallinen vienti ja palaaminen Suomeen

Viejän tulee itse selvittää lemmikkien määränpäämaan tuontiehdot. Tuontiehtoja voi kysellä määränpäämaiden edustustoista.

Määränpäämaiden tuontitodistuksia myöntävät virkaeläinlääkärit eli kunnan- ja kaupungineläinlääkärit.

Lisää tietoa lemmikkieläinten viennistä EU:n ulkopuolelle löytyy täältä ja ohjeet lemmikin kanssa paluuseen kolmansista maista löytyvät täältä.

Lisätietoa  
Elävät eläimet ja eläimistä saatavat elintarvikkeet: vienti.elaintuotteet /files/images/at-merkki/at-merkki.gif : 1Kb  evira.fi

Lemmikkien vienti: vienti.lemmikit /files/images/at-merkki/at-merkki.gif : 1Kb  evira.fi

Rehut:
Maatalouskemian yksikkö, rehuvalvonta, sähköposti: Evirarehuasiakaskysely /files/images/at-merkki/at-merkki.gif : 1Kb  evira.fi

LISÄÄ AIHEESTA PALVELUSSAMME

LISÄÄ AIHEESTA MUUALLA VERKOSSA