Venäjä/ Euraasian talousliitto

Eviraan on saapunut paljon kyselyjä Euraasian talousliiton asettamista tuontivaatimuksista mm. koirille ja kissoille.

 

Eviran tietoon on tullut, että vaatimuksissa on epäselvyyksiä riippuen siitä, mistä lähteestä tietoa on kysynyt tai löytänyt. Runsaista kyselyistä ja vaatimusten epäselvyyksistä johtuen olemme selvittäneet ja koonneet oheen tietoa Venäjän ja Euraasian talousliiton vaatimuksista Venäjällä suoritettavaan eläinlääkinnälliseen rajatarkastukseen liittyen. Tiedot perustuvat Venäjän viranomaisen Rosselhoznadzorin Pietarin kaupungin ja Leningradin oblastin aluehallinnon eläinlääkintävalvontaosastolta 18.6.2016 saamiimme tietoihin ja Euraasian talousliiton lainsäädäntöön.

Olemme koonneet oheen Euraasian talousliiton tuonnin ehdot koirille ja kissoille. Ehdot on merkitty tekstiin kursiivilla. Evira ei vastaa tietojen ajantasaisuudesta. Kansallisen Eläintautilakimme 441/2013 69 § mukaan lemmikin viejä/ lähettäjä/ omistaja on vastuussa kohdemaan ja mahdollisen EU:n ulkopuolisen kauttakulkumaan asettamien vaatimusten selvittämisessä. 

Pyydämme huomioimaan, että Venäjän eläinlääkinnällinen rajatarkastus tarkastaa saapuvat koirat Euraasian talousliiton lainsäädäntöä vasten. Venäjän viranomainen voi suorittaa rajatarkastuksia niin Venäjälle mentäessä kuin Venäjältä poistuttaessa. Mikäli Venäjän viranomainen havaitsee rajatarkastuksessa, että koiralta puuttuu esimerkiksi voimassa oleva leptospiroosi-rokote, Venäjän viranomainen ratkaisee asian kulloinkin heillä voimassa olevien säännösten ja ohjeiden mukaisesti. Mahdollisista seuraamuksista meillä ei ole tietoa. Koiraa Venäjälle vietäessä todennäköistä on, että koira käännytetään takaisin Suomeen.

 

EU-lemmikkieläinpassi koiran matkustusasiakirjana

Venäjä hyväksyy EU-lemmikkieläinpassin eläimen terveyttä koskevana asiakirjana, terveystodistuksena.

EU-lemmikkieläinpassissa olevat Venäjän vaatimat rokotusmerkinnät (ks. jäljempänä ”Vaadittavat rokotukset”) voivat olla yksityisen praktiikan vahvistamia. Huomioittehan, että rokotusvaatimuksiin sisältyy myös rokotus leptospiroosia vastaan!

Edellisten lisäksi EU-lemmikkieläinpassissa on oltava seuraavat kaupungin/ kunnaneläinlääkärin merkinnät:

  • merkintä kaupungin/ kunnaneläinlääkärin ennen matkaa suorittamasta kliinisestä tutkimuksesta (ks. ”Kliininen tutkimus”).

  • kaupungin/ kunnaneläinlääkärin vakuutus koiran alkuperästä eläinten tartuntataudeista vapaalta alueelta (ks. ”Vakuutus eläintautitilanteesta”)

Suomeen palattaessa EU:n ja Suomen tuontivaatimusten täyttyminen osoitetaan EU-lemmikkieläinpassilla. EU-lemmikkieläinpassissa on oltava siis sekä Venäjän että Suomen edellyttämät vaatimusten mukaiset merkinnät.

 

Lisätietoja Evira.fi -sivuilla: EU-lemmikkieläinpassi

 

Kliininen tutkimus

Kliinisen tutkimuksen on oltava toimivaltaisen tahon suorittama. Tutkimus on oltava suoritettu 5 päivän sisällä ennen lähtöä.

Kliininen tutkimus on oltava suoritettu kaupungin/ kunnaneläinlääkärin toimesta 1-5 päivää ennen lähtöä. Tästä tarkastuksesta on oltava kunnaneläinlääkärin merkintä EU-lemmikkieläinpassissa kohdassa ”Kliininen tutkimus”.

 

Lisätietoja kaupungin/kunnaneläinlääkäreistä Evira.fi -sivuilla: Kaupungin/kunnaneläinlääkärit

 

Kunnaneläinlääkärin vakuutus eläintautitilanteesta

Sen lisäksi että lemmikkieläin on todettu kliinisesti terveeksi, sen on tultava eläinten tartuntataudeista vapaalta alueelta, joissa ei ole todettu pernaruttoa, rabiesta ja tuberkuloosia viimeisen 6 kuukauden aikana, eikä virusperäisiä enkefalomyeliittejä, trypanosomiaasia (Chagasin tauti), Aujeszkyn tautia, tularemiaa ja dermatofytoosia (trihofitia, mikrosporia) viimeisen 12 kuukauden aikana ko. hallintoalueella.

Tämä vaatimus voidaan vahvistaa esimerkiksi EU-lemmikkieläinpassissa kohdassa ”Muuta”. Todistuksen koiran/kissan alkuperästä eläinten tartuntataudeista vapaalta alueelta voi Suomessa passiin vahvistaa ainoastaan virkaeläinlääkärinä kaupungin/ kunnaneläinlääkäri. Kaupungin/ kunnaneläinlääkärit todistavat tautivapaudet oman valvonta-alueensa/ kuntansa osalta.  

Kohdassa ”Muuta” voidaan tautivapaus ilmoittaa esimerkiksi alla olevan mallin mukaisesti. Todistus vahvistetaan allekirjoituksella, nimenselvennyksellä, tittelillä ja virallisella leimalla:

I, the undersigned official veterinarian, hereby certify that the dog/ cat/ exported from Finland to the Russian Federation originate from an administrative area officially free of anthrax, rabies and tuberculosis during the last 6 months, and all types of viral encephalomyelitis, trypanosomiasis, Aujeszky`s disease, tularemia and dermatophytosis (trichofitia, microsporia) during the last 12 months.

 

_____________________________

Signature of the Official Veterinarian

                                                                                  Official stamp

_____________________________

Name and position in capital letters

 

Lisätietoja eläintautien esiintymisestä Suomessa Evira.fi -sivuilla: Eläintaudit

 

Vaadittavat rokotukset

Koirat on rokotettava viimeistään 20 päivää ennen matkustamista, mikäli niitä ei ole rokotettu viimeisen 12 kuukauden aikana, seuraavia tauteja vastaan: rabies (rabiesta vastaan rokottamattomien koirien maahantuonti ja siirtely Venäjällä on kielletty), canine distemper, hepatiitti, virusenteriitti, parvo- ja adenovirusinfektiot, leptospiroosi.

Kissat on rokotettava samoin ehdoin rabiesta ja kissaruttoa vastaan.

Katso käännös  Rosselhoznadzorin sivuilta 15.11.2018

 

Kaikkien rokotusten tulee olla voimassa.

Lisätietoja koirarokotteista Suomessa Evira.fi -sivuilla: Koirien rokotteet

 

Koirien ekinokokkoosilääkitys Suomeen palattaessa (esim. näyttelymatkat)

Otathan huomioon, että koirat on lääkittävä ekinokokkoosia aiheuttavaa heisimatoa vastaan 1-5 vrk ennen Suomeen paluuta. Suosittelemme, että koiralle annetaan heisimatolääkitys Suomessa ennen matkaa kaksi kertaa noudattaen ns. 28 vuorokauden sääntöä. 28 vuorokauden sääntöä voidaan käyttää ainoastaan, jos matkat EU:n ulkopuolelle kestävät alle 28 päivää. Käytännössä tämä tarkoittaa, että koira lääkitään Suomessa kahtena päivänä (lääkityksillä oltava vähintään 24 tunnin väli) ja takaisin Suomeen palattaessa kolmannen kerran enintään 28 päivän kuluessa Suomessa viimeisimmän Suomessa annetun lääkitykseen jälkeen. Merkinnät ja vahvistukset annetusta loislääkityksistä merkitään EU-lemmikkieläinpassiin Suomessa suomalaisen eläinlääkärin toimesta. Tällöin lääkitystä ei tarvitse antaa ja vahvistaa EU-lemmikkieläinpassiin Venäjällä näyttelymatkalla venäläisen eläinlääkärin toimesta.

Lisätietoa ekinokokkoosilääkityksestä Evira.fi -sivuilla: Usein kysyttyä ekinokokkoosilääkityksestä

 

Kaksi lemmikkiä per matkustaja

Venäjälle saa viedä korkeintaan kaksi omaa lemmikkiä yhtä omistajaa kohden (dogs imported for personal use up to 2 heads).

Venäjältä poistuttaessa on hyvä huomioida, että omistajalla on mukanaan sama määrä lemmikkejä (max 2/ hlö) ja samat lemmikit kuin maahan saavuttaessa. Mikäli määrä tai lemmikkitiedot eivät Venäjällä poistuttaessa täsmää, Venäjän rajaviranomainen voi tulkita sinun joko myyneen tai ostaneen näyttelymatkasi aikana lemmikin ja määrätä sen mukaiset seuraamukset.

Lista eläinlääkinnällisen tarkastuksen alaisista tuotteista ml. koirat (koirat löytyvät asetuksen listasta (”List”) riviltä 6, cn-koodilla 0106): Decision 294 of the Customs Union Commission

Suomen puolella rajaa sovelletaan eri vaatimuksia sallittujen lemmikkien määrässä. Omistajalla saa olla mukanaan Suomeen/EU:n alueelle tultaessa max. 5 lemmikkiä, joita ei tuoda Suomeen tarkoituksena luovuttaa tai myydä ne eteenpäin.

 

Paluu Suomeen

Suomen tulli tarkastaa osana tullivalvontaa näyttelystä Suomeen palaavat koirat. Koirat on tuotava hyväksyttyjen rajanylityspaikkojen kautta.

Suomeen palattaessa EU:n ja Suomen tuontivaatimusten täyttyminen osoitetaan EU-lemmikkieläinpassilla. EU-lemmikkieläinpassissa on oltava Suomen edellyttämät vaatimusten mukaiset merkinnät. Tutustu hyvin tuonnin ehtoihin. Lisätietoja tuonnin ehdoista voi tiedustella Eviran rajaeläinlääkäreiltä sähköpostitse.

Lisätietoja Evira.fi -sivuilla:

Hyväksytyt rajanylityspaikat

Ehdot Suomeen palattaessa

Vaatimukset Venäjälle matkustettaessa

1. Venäjä hyväksyy EU-lemmikkipassin

2. Tunnistusmerkintä, max. 2 eläintä sallittu ilman tuontilupaa

3. Rokotukset viimeistään 20 päivää ennen matkaa, mikäli niitä ei ole rokotettu viimeisen 12 kk aikana (voivat olla myös yksityisen eläinlääkärin merkitsemät)

- koirille rabiesta, penikkatautia, hepatiittia, virusenteriittiä, parvo- ja adenovirusinfektioita ja leptospiroosia vastaan

- kissoille rabiesta ja kissaruttoa vastaan

4. Kunnan-/ kaupungineläinlääkärin suorittama eläimen kliininen tutkimus 5 päivän sisällä ennen matkalle lähtöä

5. Kunnan-/ kaupungineläinlääkärin vakuutus koiran alkuperästä eläinten tartuntataudeista vapaalta alueelta