Lemmikkien ei-kaupallinen vienti ja palaaminen Suomeen

HUOM! Matkustajan/viejän/tuojan on aina perehdyttävä oikealla linkeistä avautuviin ohjeisiin, nämä ovat vain selityksiä tavallisimpiin ongelmiin.

Lemmikin vienti ulkomaille

Suomi ei ei ole asettanut lemmikeille vientiehtoja. Viejän tulee itse selvittää lemmikin vientiehdot määränpäämaasta Suomesta lähdettäessä. Vietäessä lemmikki Suomesta EU:n ulkopuoliseen maahan täytyy siis  vastaanottajamaan tuontiehtojen täyttyä. Vientiin tarkoitetut, vastaanottajamaan vaatimat terveystodistukset myöntää vietävälle lemmikille valvova virkaeläinlääkäri, eli kunnan- tai kaupungineläinlääkäri. Lemmikkipassin voi myöntää myös muu laillistettu eläinlääkäri, kuin virkaeläinlääkäri, esim. yksityispraktiikkaa harjoittava eläinlääkäri.

Linkistä "Edustustojen yhteystiedot" löytyy yhteystiedot useimpien EU-maiden ja EU:n ulkopuolisten maiden edustustoihin, joista ko. maan, eli lemmikin määränpäämaan tuontiehtoja voi kysyä.

Lemmikin takaisintuominen ulkomailta

Tarkat (takaisin)tuontiehdot löytyvät Tuonti -> Koirat, kissat, fretit -sivuiltamme.

Lemmikin omistajan tai omistajan valtuuttaman henkilön on Suomesta lemmikin kanssa lähdettyään ennen takaisin EU-alueelle (ja Suomeen) palaamista varmistettava, että lemmikkipassiin on merkitty kaikki (takaisin)tuontiin tai -siirtoon tarvittavat toimenpiteet. Erityisesti kaikkien ohjeen määräaikojen tulee täyttyä.

Matkustajan / lemmikin siirtäjän tulee esittää lemmikki tarkastettavaksi tullille tai muulle toimivaltaiselle viranomaiselle siinä jäsenvaltiossa johon hän ensiksi saapuu, oli kyseessä sitten EU:n ulkopuolelta oleva tai suomalainen palaava lemmikki. Esim. reitillä Intia-Frankfurt-Helsinki lemmikin tarkastaa tulli (tai muu Saksan toimivaltainen viranomainen) Frankfurtissa. Yksin matkustavalle tehdään joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta lähes aina eläinlääkinnällinen rajatarkastus, tarkemmat ohjeet linkeissä.

Vienti muihin EU-maihin

Tietoja viennistä Ruotsiin, Norjaan, Iso-Britanniaan ja Irlantiin, löytyy sivultamme Vienti muihin EU -maihin.
Tuontiehtoja EU:n ulkopuolisista maista voi kysellä: kolmasmaa @ evira.fi.

(Ohje 18116U)

 

Lisää aiheesta palvelussamme

Lisää aiheesta muualla verkossa