World Dog Show 2016, Moskova

KANSAINVÄLINEN KOIRANÄYTTELY VENÄJÄLLÄ MOSKOVASSA 23.-26.6.2016

Eviraan on saapunut paljon kyselyjä, joissa Venäjälle kansainväliseen koiranäyttelyyn matkaavat tiedustelevat Venäjän asettamia tuontivaatimuksia koirille.

Kansallisen Eläintautilakimme 441/2013 69 § mukaan lemmikin viejä/lähettäjä/omistaja on vastuussa kohdemaan ja mahdollisen EU:n ulkopuolisen kauttakulkumaan asettamien vaatimusten selvittämisessä.  Pyrimme kuitenkin aina mahdollisuuksiemme mukaan auttamaan ja neuvomaan lemmikkien kanssa matkaajia, esimerkiksi mistä he voivat tietoa lähteä etsimään ja mitä tietoja kannattaa selvittää. Evira ei ylläpidä sivustoja eri kohdemaiden tuontivaatimuksista. Tiedot voivat muuttua ja ajantasaisen tiedon ylläpitäminen on mahdotonta. Venäjän näyttelymatkaa koskevissa tiedusteluissa Evira on pyytänyt kysyjiä kääntymään Suomessa sijaitsevan Venäjän suurlähetystön puoleen tai näyttelyjärjestäjän puoleen.

Eviran tietoon on tullut, että vaatimuksissa on epäselvyyksiä riippuen siitä, mistä lähteestä tietoa on kysynyt tai löytänyt. Runsaista kyselyistä ja vaatimusten epäselvyyksistä johtuen, olemme selvittäneet ja koonneet oheen tietoa Venäjän ja Euraasian talousliiton vaatimuksista Venäjällä suoritettavaan eläinlääkinnälliseen rajatarkastukseen liittyen. Tiedot perustuvat Venäjän viranomaisen Rosselhoznadzorin Pietarin kaupungin ja Leningradin oblastin aluehallinnon eläinlääkintävalvontaosastolta 10.6.2016 saamiimme tietoihin ja Euraasian talousliiton lainsäädäntöön.

Venäjän ja Euraasian talousliiton tuonnin ehdot ovat esitetty alla olevassa tekstissä kursiivilla. Evira ei vastaa tietojen ajantasaisuudesta.

Myös näyttelyjärjestäjän sivuilta löytyy tietoa eläinlääkinnällisestä valvonnasta http://wds16.ru/en/veterinary-control. Näyttelyjärjestäjän englanninkielisillä sivuilla esitetyt eläinlääkinnällisen tarkastuksen vaatimukset eroavat virallisista Euraasian talousliiton vaatimuksista. Näyttelyjärjestäjän tiedoista puuttuu mm. joitakin rokotusvaatimuksia, kuten leptospiroosi.

Pyydämme huomioimaan, että Venäjän eläinlääkinnällinen rajatarkastus tarkastaa saapuvat koirat Euraasian talousliiton lainsäädäntöä vasten. Venäjän viranomainen voi suorittaa rajatarkastuksia niin Venäjälle mentäessä kuin Venäjältä poistuttaessa. Mikäli Venäjän viranomainen havaitsee rajatarkastuksessa, että koiralta puuttuu esimerkiksi voimassa oleva leptospiroosi-rokote, Venäjän viranomainen ratkaisee asian kulloinkin heillä voimassa olevien säännösten ja ohjeiden mukaisesti. Mahdollisista seuraamuksista meillä ei ole tietoa. Koiraa Venäjälle vietäessä todennäköistä on, että koira käännytetään takaisin Suomeen. Euraasian talousliiton lainsäädännöstä tulevia vaatimuksia on noudatettava koko Venäjän-matkan ajan eikä koiraa voi viedä näyttelyyn puutteellisin rokotuksin tai asiakirjoin.

 

EU-lemmikkieläinpassi koiran matkustusasiakirjana

Venäjä hyväksyy EU-lemmikkieläinpassin eläimen terveyttä koskevana asiakirjana, terveystodistuksena.

EU-lemmikkieläinpassissa olevat Venäjän vaatimat rokotusmerkinnät (ks. jäljempänä ”Vaadittavat rokotukset”) voivat olla yksityisen praktiikan vahvistamia. Huomioittehan, että rokotusvaatimuksiin sisältyy myös rokotus leptospiroosia vastaan.

Edellisten lisäksi EU-lemmikkieläinpassissa on oltava seuraavat kaupungin/kunnaneläinlääkärin merkinnät:

  • merkintä kaupungin/kunnaneläinlääkärin ennen matkaa suorittamasta kliinisestä tutkimuksesta (ks. ”Kliininen tutkimus”).

  • kaupungin/kunnaneläinlääkärin vakuutus koiran alkuperästä eläinten tartuntataudeista vapaalta alueelta (ks. ”Vakuutus eläintautitilanteesta”)

Suomeen palattaessa EU:n ja Suomen tuontivaatimusten täyttyminen osoitetaan EU-lemmikkieläinpassilla. EU-lemmikkieläinpassissa on oltava siis sekä Venäjän että Suomen edellyttämät vaatimusten mukaiset merkinnät.

Lisätietoja Evira.fi –sivuilla:

EU-lemmikkieläinpassi

Tuontivaatimukset Suomeen

 

Kliininen tutkimus

Kliinisen tutkimuksen on oltava toimivaltaisen tahon suorittama. Tutkimus on oltava suoritettu 5 päivän sisällä ennen lähtöä.

Kliininen tutkimus on oltava suoritettu kaupungin/kunnaneläinlääkärin toimesta 1-5 päivää ennen lähtöä. Tästä tarkastuksesta on oltava kunnaneläinlääkärin merkintä EU-lemmikkieläinpassissa kohdassa ”Kliininen tutkimus”.

Lisätietoja kaupungin/kunnaneläinlääkäreistä Evira.fi –sivuilla:

Kaupungin/kunnaneläinlääkärit

 

Kunnaneläinlääkärin vakuutus eläintautitilanteesta

Sen lisäksi, että näyttelyyn osallistuva koira on todettu kliinisesti terveeksi, koiran on tultava eläinten tartuntataudeista vapaalta alueelta, joissa ei ole todettu pernaruttoa, rabiesta, tuberkuloosia viimeisten 6 kuukauden aikana ko. hallintoalueella.

Tämä vaatimus voidaan vahvistaa esimerkiksi EU-lemmikkieläinpassissa kohdassa ”Muuta”. Todistuksen koiran alkuperästä eläinten tartuntataudeista vapaalta alueelta voi Suomessa passiin vahvistaa ainoastaan virkaeläinlääkärinä kaupungin/kunnaneläinlääkäri. Kaupungin/kunnaneläinlääkärit todistavat tautivapaudet oman valvonta-alueensa/kuntansa osalta.  

Kohdassa ”Muuta” voidaan tautivapaus ilmoittaa esimerkiksi alla olevan mallin mukaisesti. Todistus vahvistetaan allekirjoituksella, nimenselvennyksellä, tittelillä ja virallisella leimalla:

I, the undersigned official veterinarian, hereby certify that the dog exported from Finland to the Russian Federation originate from an administrative area officially free of anthrax, rabies and tuberculosis during the last 6 months.

 

_____________________________

Signature of the Official Veterinarian

                                                                                  Official stamp

_____________________________

Name and position in capital letters

 

Lisätietoja eläintautien esiintymisestä Suomessa Evira.fi –sivuilla:

Eläintaudit

 

Vaadittavat rokotukset

Koirat on rokotettava viimeistään 20 päivää (näyttelyjärjestäjän sivuilla todetaan 21 päivää) ennen matkustamista, mikäli niitä ei ole rokotettu viimeisen 12 kuukauden aikana, seuraavia tauteja vastaan: rabies (rabiesta vastaan rokottamattomien koirien maahantuonti ja siirtely Venäjällä on kielletty), canine distemper, hepatiitti, virusenteriitti, parvo- ja adenovirusinfektiot, leptospiroosi. Kaikkien rokotusten tulee olla voimassa.

Lisätietoja koirarokotteista Suomessa Evira.fi –sivuilla:

Koirien rokotteet

 

Loisriskit

Koirat on syytä tarkistaa mahdollisilta ulkoloisilta päivittäin. Näyttelyn järjestäjä varoittaa sivuillaan mm. punataudista (babesioosi) ja dirofilariasta (sydänmatotauti Dirofilaria immitis ja Dirofilaria repens).  

Huomioittehan, että Suomeen palattaessa koiralla on oltava heisimatolääkitys. Suosittelemme, että koiralle annetaan heisimatolääkitys Suomessa ennen matkaa kaksi kertaa noudattaen ns. 28 vuorokauden sääntöä. 28 vuorokauden sääntöä voidaan käyttää ainoastaan, jos matkat EU:n ulkopuolelle kestävät alle 28 päivää. Käytännössä tämä tarkoittaa, että koira lääkitään Suomessa kahtena päivänä (lääkityksillä oltava vähintään 24 tunnin väli) ja takaisin Suomeen palattaessa kolmannen kerran enintään 28 päivän kuluessa Suomessa viimeisimmän Suomessa annetun lääkitykseen jälkeen. Merkinnät ja vahvistukset annetusta loislääkityksistä merkitään EU-lemmikkieläinpassiin Suomessa suomalaisen eläinlääkärin toimesta. Tällöin lääkitystä ei tarvitse antaa ja vahvistaa EU-lemmikkieläinpassiin Venäjällä näyttelymatkalla venäläisen eläinlääkärin toimesta.

Esimerkki koiralle annettavast heisimatolääkityksestä 28 vuorokauden sääntöä noudattaen

Matkaan lähdetään ke 22.6.2016.

Ensimmäinen heisimatolääkitys annetaan Suomessa ma 20.6.2016

Toinen heisimatolääkitys annetaan Suomessa ti 21.6.2016 siten, että ensimmäisen ja toisen lääkitysten välissä on kulunut vähintään 24 tuntia.

Viimeinen, kolmas heisimatolääkitys annetaan Suomessa viimeistään ti 19.7.2016 (enintään 28 vrk ensimmäisestä lääkityspäivästä 21.6.2016)

Lisätietoa loisriskeistä Evira.fi –sivuilla:

Loisriskit ja muut tuontikoirien tautiriskit

Koirien maahantuontiin liittyvät riskit

Dirofilaria repens

Oman koiran ei-kaupallinen siirto (esim. näyttelymatkat)

 

Kaksi lemmikkiä per matkustaja

Venäjälle saa viedä korkeintaan kaksi omaa lemmikkiä yhtä omistajaa kohden (dogs imported for personal use up to 2 heads).

Venäjältä poistuttaessa on hyvä huomioida, että omistajalla on mukanaan sama määrä lemmikkejä (max 2/hlö) ja samat lemmikit kuin maahan saavuttaessa. Mikäli määrä tai lemmikkitiedot eivät Venäjällä poistuttaessa täsmää, Venäjän rajaviranomainen voi tulkita sinun joko myyneen tai ostaneen näyttelymatkasi aikana lemmikin ja määrätä sen mukaiset seuraamukset.

Suomen puolella rajaa sovelletaan eri vaatimuksia sallittujen lemmikkien määrässä. Omistajalla saa olla mukanaan Suomeen/EU:n alueelle tultaessa max. 5 lemmikkiä, joita ei tuoda Suomeen tarkoituksena luovuttaa tai myydä ne eteenpäin.

Lisätietoja tuontivaatimuksista Suomeen palattaessa Evira.fi –sivuilla:

Tuonti EU:n ulkopuolelta

Lista eläinlääkinnällisen tarkastuksen alaisista tuotteista ml. koirat (koirat löytyvät asetuksen listasta (”List”) riviltä 6, cn-koodilla 0106):

Decision 294 of the Customs Union Commission

 

Paluu Suomeen

Suomen tulli tarkastaa osana tullivalvontaa näyttelystä Suomeen palaavat koirat. Koirat on tuotava hyväksyttyjen rajanylityspaikkojen kautta.

Suomeen palattaessa EU:n ja Suomen tuontivaatimusten täyttyminen osoitetaan EU-lemmikkieläinpassilla. EU-lemmikkieläinpassissa on oltava Suomen edellyttämät vaatimusten mukaiset merkinnät. Tutustu hyvin tuonnin ehtoihin. Lisätietoja tuonnin ehdoista voi tiedustella Eviran rajaeläinlääkäreiltä sähköpostitse.

Lisätietoja Evira.fi -sivuilla:

Hyväksytyt rajanylityspaikat

Ehdot Suomeen palattaessa

 

Kysymyksiä?

Kysymyksiä koirien Venäjän-näyttelymatkaan liittyen voi lähettää sähköpostitse viennin päivystyspostilaatikkoon. Kysymyksiin pyritään vastaamaan mahdollisuuksien mukaan saman päivän aikana.