Zoonoosikeskus

 Zoonoosikeskus

Tietoa zoonoosien, niiden aiheuttajien, ruokamyrkytysepidemioitten ja mikrobilääkeresistenssin esiintyvyydestä Suomessa on tähän asti ollut saatavilla THL:n ”Tartuntataudit Suomessa”, Eviran ”Eläintaudit Suomessa”, ”Ruokamyrkytykset Suomessa”, ”Finres-Vet” ja ”Rehu- ja lannoitevalvonnan analyysitulokset” julkaisuista, sekä EFSAn kokoamista Suomen maaraportista ja EU-vuosiyhteenvedosta. Kokonaiskuvan luominen seurannasta on ollut siten melko haasteellista. Asian helpottamiseksi edellä mainituissa julkaisuissa oleva tieto on nyt koottu yhteen näille sivuille.
Lue lisää zoonookeskuksen toiminnasta

Lue lisää

Lisää aiheesta muualla verkossa