Enterokokit

Enterokokeilla tarkoitetaan tässä suvun Enterococcus lajeja faecalis ja faecium. Ne ovat yleisiä tasalämpöisten eläinten suolistobakteereita. Ne eristetään selektiiviseltä  elatusalustalta ja tunnistetaan lajitasolle biokemiallisin tai geeniteknisin menetelmin. Antibioottiresistenssin indikaattoribakteereina ne edustavat Gram-positiivisia bakteereita. Niiden antibioottiresistenssin esiintyvyyttä tutkittiin FINRES-Vet -ohjelmassa vuoteen 2013 asti.

 

Kuva: Broilereilta eristettyjen E. faecalis -bakteerien resistenssi antibiooteille ja rehun lisäaineille vuonna 2008 (MIC-jakauma) 

Kuva: Broilereilta eristettyjen E. faecium -bakteerien resistenssi antibiooteille ja rehun lisäaineille vuonna 2008 (MIC-jakauma)

 

Kuva: Naudoilta eristettyjen E. faecalis -bakteerien resistenssi antibiooteille ja rehun lisäaineille 2009 (n=50).pdf (MIC-jakauma)

Kuva: Naudoilta eristettyjen E. faecium -bakteerien resistenssi antibiooteille ja rehun lisäaineille vuonna 2009 (n=89) (MIC-jakauma)

 

Kuva: Sioilta eristettyjen E. faecalis -bakteerien resistenssi antibiooteille ja rehun lisäaineille 2010 (n=46).pdf (MIC-jakauma)

Kuva: Sioilta eristettyjen E. faecium -bakteerien resistenssi antibiooteille ja rehun lisäaineille 2010 (n=36).pdf (MIC-jakauma)

 

Kuva: Broilereilta eristettyjen E.faecalis -bakteerien resistenssi antibiooteille ja rehun lisäaineille vuonna 2011 (n=169) (MIC-jakauma)

Kuva:  Broilereilta eristettyjen E. faecium -bakteerien resistenssi antibiooteille ja rehun lisäaineille vuonna 2011 (n=191) (MIC-jakauma)

 

Kuva:  Naudoilta eristettyjen E. faecalis -bakteerien resistenssi antibiooteille ja rehun lisäaineille 2012.pdf (MIC-jakauma)

Kuva: Naudoilta eristettyjen E. faecium -bakteerien resistenssi antibiooteille ja rehun lisäaineille 2012.pdf (MIC-jakauma)

 

Kuva: Sioilta eristettyjen E. faecalis -bakteerien resistenssi antibiooteille ja rehun lisäaineille 2013 (MIC-jakauma)

Kuva: Sioilta eristettyjen E. faecium -bakteerien resistenssi antibiooteille ja rehun lisäaineille 2013 (MIC-jakauma)