Enterokokit

Enterokokeilla tarkoitetaan tässä suvun Enterococcus lajeja faecalis ja faecium. Ne ovat yleisiä tasalämpöisten eläinten suolistobakteereita. Ne eristetään selektiiviseltä  elatusalustalta ja tunnistetaan lajitasolle biokemiallisin tai geeniteknisin menetelmin. Antibioottiresistenssin indikaattoribakteereina ne edustavat Gram-positiivisia bakteereita. Niiden antibioottiresistenssin esiintyvyyttä tutkittiin FINRES-Vet -ohjelmassa vuoteen 2013 asti.

Kuva: Broilereilta eristettyjen E. faecalis -bakteerien resistenssi antibiooteille ja rehun lisäaineille vuonna 2008 (MIC jakauma) (pdf, 220 kt) 

 Kuva: Broilereilta eristettyjen E. faecium -bakteerien resistenssi antibiooteille ja rehun lisäaineille vuonna 2008 (MIC jakauma) (pdf, 220 kt)

 

Kuva: Naudoilta eristettyjen E. faecalis -bakteerien resistenssi antibiooteille ja rehun lisäaineille 2009 (n=50).pdf (MIC jakauma)

Kuva: Naudoilta eristettyjen E. faecium -bakteerien resistenssi antibiooteille ja rehun lisäaineille vuonna 2009 (n=89) (MIC-jakauma)

 

Kuva: Sioilta eristettyjen E. faecalis -bakteerien resistenssi antibiooteille ja rehun lisäaineille 2010 (n=46).pdf (MIC jakauma)

Kuva: Sioilta eristettyjen E. faecium -bakteerien resistenssi antibiooteille ja rehun lisäaineille 2010 (n=36).pdf (MIC jakauma)

 

Kuva: Broilereilta eristettyjen E.faecalis -bakteerien resistenssi antibiooteille ja rehun lisäaineille vuonna 2011 (n=169) (MIC-jakauma)

Kuva:  Broilereilta eristettyjen E. faecium -bakteerien resistenssi antibiooteille ja rehun lisäaineille vuonna 2011 (n=191) (MIC-jakauma)

 

Kuva:  Naudoilta eristettyjen E. faecalis -bakteerien resistenssi antibiooteille ja rehun lisäaineille 2012.pdf

Kuva: Naudoilta eristettyjen E. faecium -bakteerien resistenssi antibiooteille ja rehun lisäaineille 2012.pdf

 

Kuva: Sioilta eristettyjen E. faecalis -bakteerien resistenssi antibiooteille ja rehun lisäaineille 2013
Kuva: Sioilta eristettyjen E. faecium -bakteerien resistenssi antibiooteille ja rehun lisäaineille 2013