Kampylobakteerit

Lämpökestoiset kampylobakteerit ( Campylobacter jejuni ja C. coli) ovat yleisiä tasalämpöisten eläinten ja lintujen suolistobakteereja. Suomessa kampylobakteerien esiintyvyyttä broilereissa on seurattu kampylobakteeri-valvontaohjelman puitteissa järjestelmällisesti vuodesta 2004. Ohjelman puitteissa eristettyjen kampylobakteerikantojen mikrobilääkeherkkyys testataan. FINRES-Vet-ohjelmassa ovat lisäksi mukana naudoista ja sioista eristetyt kampylobakteerikannat.

Suomesta eristettyjen kampylobakteerien mikrobilääkeresistenssi on vähäisempää kuin useimmissa muissa maissa. Samankaltainen tilanne esimerkiksi broilereista eristettyjen kampylobakteerien osalta on Ruotsissa ja Norjassa.

Broilerit

Kuva. Broilereista eristettyjen Campylobacter jejuni -bakteerien mikrobilääkeresistenssi alkaen vuodesta 2010.

 

 

Kuva: Broilereista eristettyjen Campylobacter jejuni -bakteereiden mikrobilääkeresistenssi vuonna 2008 (MIC jakauma) (pdf, 219 kt)

Kuva: Broilereista eristettyjen Campylobacter jejuni -bakteereiden mikrobilääkeresistenssi vuonna 2009 (n=78) (MIC jakauma)

Kuva: Broilereista eristettyjen Campylobacter jejuni -bakteereiden mikrobilääkeresistenssi vuonna 2010 (n=84) (MIC jakauma)

Kuva:  Broilereilta eristettyjen Campylobacter jejuni -bakteereiden mikrobilääkeresistenssi vuonna 2011 (n=40) (MIC-jakauma)

Kuva:  Broilereista eristettyjen Campylobacter jejuni -bakteereiden mikrobilääkeresistenssi vuonna 2012 (MIC-jakauma)

Kuva: Broilereista eristettyjen Campylobacter jejuni -bakteereiden mikrobilääkeresistenssi vuonna 2013 (MIC-jakauma)

Kuva: Broilereista eristettyjen Campylobacter jejuni -bakteereiden mikrobilääkeresistenssi vuonna 2014 (N=88) (MIC-jakauma)

Kuva: Broilereista eristettyjen Campylobacter jejuni -bakteereiden mikrobilääkeresistenssi vuonna 2015 (N=61) (MIC-jakauma)

Naudat

 

Kuva. Naudoista eristettyjen Campylobacter jejuni -bakteerien mikrobilääkeresistenssi alkaen vuodesta 2003.

 

 

Kuva: Naudoista eristettyjen Campylobacter jejuni -bakteereiden mikrobilääkeresistenssi vuonna 2009 (n=48) (MIC jakauma)

Kuva:  Naudoista eristettyjen Campylobacter jejuni -bakteereiden mikrobilääkeresistenssi vuonna 2012 (MIC-jakauma)

 

Siat

 

Kuva. Sioista eristettyjen Campylobacter coli -bakteerien mikrobilääkeresistenssi alkaen vuodesta 2004.

 

 

Kuva: Sioista eristettyjen Campylobacter coli -bakteereiden mikrobilääkeresistenssi vuonna 2010 (n=87) (MIC jakauma)

Kuva:  Sioista eristettyjen Campylobacter coli -bakteereiden mikrobilääkeresistenssi vuonna 2013 (MIC-jakauma)

 

Lisää aiheesta