Suomalaislapsi saa ruoasta yhä vähemmän raskasmetalleja

6.11.2015

Lapset saavat ruoasta vähemmän raskasmetalleja kuin vanhempansa samassa iässä. Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran tutkimuksen mukaan osa 1-, 3- ja 6-vuotiaista suomalaislapsista saa kuitenkin ruoasta ja talousvedestä raskasmetalleja enemmän kuin nykyarvion mukaan on turvallista, koska kadmiumin, lyijyn ja arseenin turvallisina pidettyjä saantimääriä on tiukennettu vuoden 2008 jälkeen. Paras keino välttää elintarvikkeiden mahdollisten haitallisten aineiden vaikutuksia on monipuolinen ruokavalio.

Eviran monivuotisen riskinarviointitutkimuksen mukaan suomalaisten lasten raskasmetallialtistus on vähäisempää kuin Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen EFSA on aiemmin arvioinut. Tutkimus perustuu Pirkanmaalta koottuihin ruoankäyttötietoihin sekä elintarvikkeiden valvontanäytteisiin.

Huomattava osa suomalaislapsista saa silti ruoasta ja talousvedestä turvallisen tason ylittäviä määriä kadmiumia, vaikka altistus pieneneekin iän karttuessa. Osalla lapsista myös lyijy- ja arseenialtistus ylittävät turvallisen tason. Lähes kaikkien suomalaislasten elohopea-altistus on turvallisella tasolla.

”Lapset saavat nykyään ruoasta vähemmän raskasmetalleja kuin vanhempansa samassa iässä. Esimerkiksi elintarvikkeiden lyijypitoisuudet ovat laskeneet muun muassa lyijyttömään bensiiniin siirtymisen vuoksi”, sanoo erikoistutkija, dosentti Johanna Suomi Eviran riskinarvioinnin tutkimusyksiköstä.

Yhteisvaikutusta tutkittiin ensi kertaa

Elintarvikkeisiin kertyy haitallisia raskasmetalleja ympäristön luontaisista lähteistä ja ihmisen aiheuttamista päästöistä. Uusimmat tutkimukset ovat osoittaneet raskasmetallit haitallisemmiksi kuin aiemmin on luultu. Eviran riskinarvioinnissa selvitettiin suomalaisten 1-, 3- ja 6-vuotiaiden lasten ruoasta ja talousvedestä saamaa kadmium-, lyijy-, arseeni- ja elohopea-altistumista. Lisäksi tutkittiin ensi kertaa myös näille raskasmetalleille altistumisen yhteisvaikutusta.

Kadmium- ja lyijyaltistusta on vaikeaa vähentää välttelemällä jotakin elintarvikeryhmää, koska niitä esiintyy lähes kaikissa elintarvikkeissa. Merkittävä kadmiumin lähde ovat viljat. Kadmiumpitoisuudet niissä eivät kuitenkaan ole kovin korkeita. Altistuksen pienentämiseksi viljalajeja on hyvä vaihdella ruokavaliossa.

Uusiin suosituksiin ei tarvetta

Riskinarvioinnissa havaittiin, että lapset saivat eniten arseenia riisipohjaisista elintarvikkeista. Riisiä ei ole tarpeen välttää kokonaan, mutta sen osittainen korvaaminen esimerkiksi muilla viljoilla ja perunalla vähentää altistumista. Evira suosittelee edelleen, ettei riisijuomia anneta alle 6-vuotiaille yksinomaisena juomana. Lasten elohopea-altistus pysyy turvallisella tasolla, mikäli ruokavaliossa noudatetaan nykyistä kalansyöntisuositusta. Riskinarvioinnin pohjalta Elintarviketurvallisuusvirasto Evirassa ei nähdä tarvetta uusiin suosituksiin.

Vierasaineasetuksessa on annettu suurimmat sallitut raskasmetallipitoisuuksien enimmäismäärät lukuisille elintarvikkeille.

”Raskasmetallien saantia elintarvikkeista on pystytty vähentämään kehittämällä lainsäädäntöä. Siten ruoan kemiallinen turvallisuus onkin Suomessa hyvällä tasolla. Tätä kehitystyötä on syytä jatkaa”, painottaa ylitarkastaja, FT Marika Jestoi Eviran tuoteturvallisuusyksiköstä.

Monipuolinen ruokavalio pienentää riskejä

Yksipuolisesta ruokavaliosta voi tulla sekä ravitsemus- että turvallisuusriski. Vaihteleva ja monipuolinen ruokavalio takaa sen, että lapsi saa riittävästi välttämättömiä ravintoaineita.

”Ja mitä monipuolisemmin lapsi syö, sitä pienempi riski on saada haitallisia määriä yksittäisiä raskasmetalleja”, toteaa Valtion ravitsemusneuvottelukunnan pääsihteeri Arja Lyytikäinen.

Lue lisää: 
Riskinarviointi suomalaisten lasten altistumisesta raskasmetalleille elintarvikkeista ja talousvedestä
Usein kysyttyä raskasmetalleista 

Lisätietoja:
Asiantuntijat ovat 6.11.2015 median tavoitettavissa lyhyesti riskinarviointiseminaarin lounastauolla n. klo 12.10 - 12.25 sekä haastateltavissa seminaarin päätyttyä n. klo 15.30 - 16.30.

erikoistutkija, FT Johanna Suomi, riskinarvioinnin tutkimusyksikkö, p. 040 822 5629
ylitarkastaja, FT Marika Jestoi, tuoteturvallisuusyksikkö, p. 040 487 7798
pääsihteeri Arja Lyytikäinen, Valtion ravitsemusneuvottelukunta, p. 050 409 9860

 

Aihealueet: