Suomessa jo miljoona hygieniapassia

8.10.2015

Jo miljoonalla suomalaisella on Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran koordinoiman hygieniaosaamisjärjestelmän mukainen hygieniapassi. Tietämys elintarviketyössä vaadittavasta elintarvikehygieniasta ja ruoan turvallisesta käsittelystä on lisääntynyt. Monet hankkivat hygieniapassin vapaaehtoisesti, vaikka elintarvikelainsäädäntö ei sitä edellyttäisi.

Yksi syy hygieniapassin suosioon lienee se, että työnhakija toivoo työnsaantimahdollisuuksien parantuvan, kun hygieniapassi on jo valmiina.

”Esimerkiksi kesätyötä etsivät nuoret erottuvat hakijoiden joukosta, jos hygieniapassi on jo hankittu”, arvelee Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran ylitarkastaja Satu Meririnne.

Hygieniapassitestejä suoritetaan yhä enemmän oppilaitoksissa. Hygieniapassi saatetaan hankkia myös varmuuden vuoksi.

Lainsäädännön mukaan työntekijä tarvitsee hygieniapassin, jos hän työssään käsittelee pakkaamattomia helposti pilaantuvia elintarvikkeita elintarvikehuoneistossa, kuten ravintolassa, elintarvikemyymälässä tai ruokatehtaassa. Helposti pilaantuvia elintarvikkeita ovat esimerkiksi maito, liha ja kala.

Tietämys ruoan turvallisesta käsittelystä parantunut

Suomen ainutlaatuinen hygieniapassijärjestelmä on luotu edistämään elintarviketurvallisuutta. Hygieniapassijärjestelmä kehitettiin vuonna 2002, kun lainsäädäntö velvoitti elintarvikealan yrityksiä ohjaamaan ja kouluttamaan työntekijöitään. Elintarvikealalla työskentelevien on hallittava elintarvikehygienian perusasiat, jotta ruokaa osataan käsitellä turvallisesti. Järjestelmä on lisännyt myös muiden kuin elintarvikealalla työskentelevien kiinnostusta elintarvikehygieniaan.

Hygieniapasseja myöntävät Eviran hyväksymät osaamistestaajat, jotka järjestävät hygieniapassitestejä joka puolella Suomea. Hygieniapassin voi saada myös ilman testin suorittamista elintarvikealan tutkinnon tai koulutuksen perusteella.

Eviran hyväksymiä osaamistestaajia toimii noin 2000 eri puolilla Suomea. Vuosittain järjestetään noin 12 000 testitilaisuutta ja myönnetään keskimäärin noin 70 000 hygieniapassia.

Eviran internetsivuilla on julkaistu mallitesti suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Mallitestistä löytyvät myös oikeat vastaukset perusteluineen. 

Lue lisää: http://www.evira.fi/portal/fi/elintarvikkeet/hygieniaosaaminen/

Lisätietoja:
ylitarkastaja Ville Kekkonen, p. 050 401 1852
ylitarkastaja Satu Meririnne, p. 050 316 0841

 

 

Aihealueet: