Uusia suomalaisia lihalaitoksia hyväksyttiin Kanadan-vientiin

25.11.2015

Uusille suomalaisille liha-alan laitoksille on myönnetty vientilupa Kanadaan. Vientiin hyväksyttyjen joukossa on naudan- ja siipikarjanlihaa tuottavia laitoksia.

Lihan Kanadan-vientiin on aiemmin hyväksytty Suomesta vain sian- ja poronlihalaitoksia. Lihaa vietiin Suomesta Kanadaan puolen miljoonan euron arvosta vuonna 2014.

Kanadan elintarvikevalvonnasta vastaava viranomainen hyväksyi vientiin yhdeksän uutta suomalaista liha-alan laitosta. Naudanlihalle on jo olemassa valmis viennissä käytettävä todistusmalli. Siipikarjanlihan vienti voi alkaa sen jälkeen, kun todistusmallin sisällöstä on päästy sopimukseen Euroopan unionin ja Kanadan välisissä neuvotteluissa.

Lisätietoja:
ylitarkastaja Tua Goldman, p. 050 437 2739

 

Aihealueet: