Elintarvikkeiden takaisinvetojen määrä väheni vuonna 2015

22.1.2016

Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran tietojen mukaan Suomessa vedettiin elintarvikkeita pois markkinoilta 111 kertaa vuonna 2015. Määrä on noin kahdeksan prosenttia edellisvuotta pienempi. Yleisin syy takaisinvetoon oli allergeenivirheet.

Allergeenivirheiden osuus takaisinvedoista on vaihdellut paljon viime vuosina. Vuonna 2015 määrä nousi 30:een. Elintarvikealan yritykset löysivät itse omavalvonnassaan allergeenivirheitä enemmän kuin ennen.

”Yritykset ovat tarkistaneet tuotteidensa pakkausmerkintöjä ja reseptejä, koska allergiaa aiheuttavat ainesosat pitää ilmoittaa pakkausmerkinnöissä näkyvämmin kuin ennen”, arvelee ylitarkastaja Mika Varjonen Evirasta.

Allergeenivirheestä on kysymys, jos elintarvikkeessa on joillekin kuluttajille allergiaa aiheuttavaa ainesosaa, mutta tästä ei ole mainintaa pakkausmerkinnöissä.

Kasvinsuojeluaineet syynä harvemmin

Elintarvikkeissa havaittujen määräystenvastaisten kasvinsuojeluainejäämien vuoksi takaisinvetoja tehtiin viime vuonna puolet vähemmän kuin edellisvuonna.

Saattaa olla, että kasvisten maahantuojat ovat oppineet välttämään tuontia alueilta, joilla käytetään EU:ssa kiellettyjä kasvinsuojeluaineita.

Useita syitä takaisinvetojen määrään

Takaisinvetojen määrä laski toista vuotta peräkkäin. Aiempina vuosina elintarvikkeiden takaisinvetojen määrä on kuitenkin kasvanut jatkuvasti. Kasvuun on useita syitä eikä yhtä yksittäistä selittävää tekijää ole. Esimerkiksi virheellisen pakkaamisen mahdollisuus on lisääntynyt elintarvikkeiden määrän kasvaessa. Elintarvikealan yrittäjien omavalvontaosaaminen on kehittynyt. Myös kuluttajat ilmoittavat entistä herkemmin havaitsemistaan virheistä elintarvikkeissa.

Lue lisää:
http://www.evira.fi/portal/fi/elintarvikkeet/valmistus+ja+myynti/takaisinvedot/elintarvikkeiden+takaisinvetojen+maarat/

Lisätietoja:
ylitarkastaja Mika Varjonen, p. 050 386 8416

 

Aihealueet: