Pohjoismaat aloitteellisia elintarvikkeisiin lisätyn sokerin määrän vähentämiseksi

23.6.2016

Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska ja Islanti ovat tehneet aloitteen elintarvikkeisiin lisätyn sokerin vähentämisestä aiheutuvien vaikutusten arvioimiseksi.

Useat EU-maat ovat antaneet Euroopan elintarviketurvallisuusviraston EFSAn antaman tieteellisen lausunnon perusteella suosituksen lisätyn sokerin osuuden rajoittamisesta 10 prosenttiin kokonaisenergian enimmäissaannista. EFSAn lausunto on kuitenkin vuodelta 2010, minkä jälkeen aiheesta on valmistunut uusia tutkimustuloksia, jotka tulisi ottaa huomioon. Uudet tutkimukset vahvistavat aiempia havaintoja lisätyn sokerin vaikutuksesta muun muassa liikalihavuuteen, tyypin 2 diabeteksen esiintyvyyteen sekä sydän- ja verisuonitauteihin.

Pohjoismaat pyytävät nyt EFSAlta uutta arviota lisätyn sokerin viitearvon mahdollisesta asettamisesta elintarviketurvallisuudesta annetun asetuksen (EY) N:o 178/2002 perusteella.

Aloite EFSAlle

Lisätietoja:

Ravitsemusneuvottelukunnan pääsihteeri Arja Lyytikäinen, p. 050 409 9860

Aihealueet: