Elintarvikkeiden takaisinvetojen syyt vaihtelivat myös vuonna 2016

24.1.2017 11:14

Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran tietojen mukaan Suomessa vedettiin elintarvikkeita pois markkinoilta 131 kertaa vuonna 2016. Yleisimmät syyt takaisinvetoihin ovat vaihdelleet vuosittain. Viime vuonna neljännes takaisinvedoista tehtiin mikrobiologisten virheiden vuoksi.

Elintarvikkeista löytyneet bakteerit ja muut mikrobiologiset syyt aiheuttivat 31 takaisinvetoa vuonna 2016. Esimerkiksi salmonellaa löytyi neljästä ulkomailta tuodusta lihasta ja neljästä tuodusta maustekasvista. Suurin osa mikrobiologisista virheistä oli laatuvirheitä, joihin ei liittynyt merkittävää terveysriskiä kuluttajalle.

Kontaktimateriaalivirheet ja vierasesinelöydöt kaksinkertaistuivat

Elintarvikkeeseen haitallista hajua tai makua luovuttavia aineita tai vierasesineitä todettiin 23 takaisinvetotapauksessa. Se on yli kaksi kertaa enemmän kuin vuotta aiemmin.

Vuonna 2016 muun muassa kiinalaisista ja itä-eurooppalaisista aterimista ja astioista löydettiin aiempaa useammin määräystenvastaisia aineita, joita osattiin etsiä aiempien löytöjen vuoksi. Myös EU:n hälytysjärjestelmän kautta ilmoitettiin entistä useammin elintarvikkeista löytyneistä muovi- tai metallipaloista.

Kontaktimateriaaleilla tarkoitetaan materiaaleja, jotka ovat kosketuksissa ruokaan. Näitä ovat esimerkiksi elintarvikepakkaukset tai ruoanlaittovälineet.

Takaisinvetojen syissä vaihtelua

Elintarvikkeiden takaisinvetojen syissä on ollut viime vuosina paljon vaihtelua, eikä yhtä yksittäistä selittävää tekijää ole. Viranomaisten valvontaprojektit aiheuttavat jonkin verran heilahteluja tilastoihin, samoin aiemmat havainnot virheellisistä tuotteista. Vuonna 2016 EU:n elintarvikkeita ja rehuja koskevan nopean hälytysjärjestelmän kautta tuli 53 ilmoitusta Suomeen tuoduista määräystenvastaisista elintarvikkeista. Myös elintarvikealan yrittäjien omavalvontaosaaminen on kehittynyt ja takaisinvetoja tehdään järjestelmällisemmin kuin ennen.

Lue lisää: Elintarvikkeiden takaisinvetojen määrät viime vuosina

Lisätietoja:
ylitarkastaja Mika Varjonen, p. 050 386 8416

 

Aihealueet: