Evira selvittää brasilialaisen lihan tuontia Suomeen

20.3.2017 10:55

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira on käynnistänyt  Suomeen tuotua  brasilialaista lihaa koskevan selvityksen.

Mediassa olleiden tietojen mukaan EU:n alueelle olisi tuotu pilaantunutta brasilialaista lihaa. Kaksi suurta liha-alan yritystä on suljettu Brasiliassa korruptioepäilyjen ja elintarviketurvallisuusongelmien vuoksi.

Evira ja tuontiyritykset selvittävät parhaillaan, kuinka paljon Brasiliasta on tuotu lihaa Suomeen. Lisäksi tarkistetaan, mitä lihalajeja on tuotu ja onko lihassa ilmennyt laatuongelmia. Tarkemmin selvitetään myös, onko kahdesta suljetusta yrityksestä tuotu lihaa Suomeen.

Evira on ollut yhteydessä Euroopan komissioon, joka on aloittanut selvitykset yhdessä Brasilian viranomaisten kanssa. Myös elintarvikeyritykset ovat aloittaneet tarkemmat selvitykset tuomiensa tuotteiden toimitusketjuista sekä tehostaneet tuotteidensa laadunvalvontaa.

”Kuluttajan ei tarvitse olla huolissaan. Suomalaiset kaupat ja ravintolat tietävät tuotteidensa alkuperän ja poistavat varmasti maineriskin välttämiseksi epäilyttävät tuotteet ja raaka-aineet myynnistä tai käytöstä”, sanoo johtaja Leena Räsänen Evirasta.

EU:n ulkopuolelta tuotava liha tarkastetaan aina siinä EU-maassa, johon se ensimmäiseksi saapuu. Ensisijaisesti lihan laadusta vastaavat yritykset omavalvontasuunnitelmansa ja omien laatuvaatimustensa mukaisesti. Sen lisäksi viranomaiset valvovat tuontilihaa riskiperusteisesti.

Kuluttajallahan on aina oikeus kysyttäessä saada tieto lihan alkuperästä myös ravintolassa. Kaupassa lihan pakkausmerkinnöissä pitää aina ilmoittaa alkuperämaa.

Evira antaa lisätietoja selvityksestä maanantain 20.3. aikana.

Lisätietoja:
johtaja Leena Räsänen, p. 050 388 6518

 

Aihealueet: