Verkkokauppojen valikoimissa ja tiedoissa korjattavaa

23.2.2018

Kaikkiaan 59 verkkokaupan ravintolisien markkinoinnista löytyi Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran tutkimuksessa kiellettyjä lääkkeellisiä väitteitä. Hyväksymättömiä uuselintarvikkeita myytiin 35 verkkokaupassa.

Evira osallistui EU:n ensimmäiseen yhteiseen elintarvikkeiden etämyynnin valvontahankkeeseen syksyllä 2017. Suomalaisille kuluttajille suunnatuista verkkokaupoista etsittiin syyskuun aikana hyväksymättömiä uuselintarvikkeita sekä luustoon ja niveliin liittyvää elintarvikkeiden lääkkeellistä markkinointia.

Elintarvikkeiden lääkkeellinen markkinointi on kuluttajien harhaanjohtamista

Osteoporoosiin tai niveltulehdukseen liittyviä lääkkeellisiä väitteitä löydettiin 59 ravintolisiä myyvästä verkkokaupasta. Näistä kotimaisia verkkokauppoja oli 44, toisessa EU-jäsenmaassa sijaitsevia 9 ja 1 verkkokauppa sijaitsi USA:ssa. Viiden verkkokaupan vastuullista tahoa ei pystytty tunnistamaan.

Ravintolisät ovat elintarvikkeita eikä niistä saa markkinoida lääkkeellisillä väittämillä kuten "estää osteoporoosia", "hoitaa nivelrikkoa", "parantaa niveltulehdusta" tai "vähentää nivelkipua". Vain lääkkeistä voi esittää sairauksia parantavia, hoitavia tai ennaltaehkäiseviä ominaisuuksia.

"Kannattaa olla kriittinen, jos elintarvikkeen mainoksessa tai pakkausmerkinnöissä luvattu vaikutus kuulostaa kovin lääkkeelliseltä. Kuluttajaa saatetaan huijata", sanoo ylitarkastaja Marjo Misikangas Evirasta.

Elintarvikkeesta saa esittää vain hyväksyttyjä ravitsemus- ja terveysväitteitä. Elintarvikkeet eivät käy läpi lääkkeiltä vaadittavaa lupamenettelyä, jossa tuotteen koostumus ja vaikutus arvioidaan ennen lääkkeen markkinoilletuloa. Elintarvikkeiden koostumuksen ja markkinoinnin valvonta tapahtuu vasta markkinoilletulon jälkeen.

Elintarvikkeilta vaaditaan käyttöhistoriaa tai hyväksymismenettely uuselintarvikkeena

Verkkokaupoista etsittiin agmatiinisulfaattia sekä Acacia rigidula-, Epimedium grandiflorum- ja Hoodia gordonii -kasveja. Ne kaikki ovat hyväksymättömiä uuselintarvikkeita eli niiden turvallisuudesta elintarvikekäytössä ei ole varmuutta. Niitä löytyi 35 verkkokaupasta. Eniten löydettiin agmatiinisulfaattia sisältäviä tuotteita, joita oli myynnissä 20 verkkokaupassa. Näistä 9 oli kotimaisia verkkokauppoja. Agmaattisulfaattiä käytetään esimerkiksi urheilijoille suunnatuissa tuotteissa.

Epimedium grandiflorum -kasvia sisältäviä tuotteita löydettiin neljästä verkkokaupasta, joista kolme oli kotimaisia. Acacia rigidula -kasvia myytiin yhdessä verkkokaupassa, samoin kuin Hoodia gordonii –kasvia. Molemmat verkkokaupoista olivat ulkomaisia. Yhdeksän verkkokaupan vastuullista tahoa ei pystytty tunnistamaan.

Uuselintarvikkeita ovat sellaiset elintarvikkeet, joilla ei ole perinteistä käyttöhistoriaa elintarvikkeena EU:n alueella ennen vuotta 1997. Uuselintarvikkeita voi tuoda markkinoille ainoastaan hyväksymismenettelyn kautta turvallisuuden varmistamiseksi.

Verkkotunnuksen rekisteröijällä vastuu

Vastuu verkkokaupassa myytävien elintarvikkeiden säädöstenmukaisuudesta ja niistä annettavista tiedoista on sillä elintarvikeyrityksellä, joka on rekisteröinyt verkkotunnuksen. Jos kiellettyjä tuotteita löytyi Suomeen verkkotunnuksen rekisteröineestä yrityksestä, verkkokaupasta tehtiin valvontapyyntö yrityksen kotikunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle.

Toimivaa viranomaisyhteistyötä EU:ssa

Toisessa EU-jäsenmaassa sijaitsevan verkkokaupan valvontaan pyydettiin apua toisen maan viranomaisilta EU:n nopean hälytysjärjestelmän RASFF:n kautta tai EU:n hallinnollisen avunantojärjestelmän AAC:n kautta. Euroopan komissiolle ilmoitettiin ne verkkokaupat, joissa vastuullisen tahon arvioitiin sijoittuvan EU:n ulkopuolelle. Evira jatkaa verkkokaupan valvonnan kehittämistä Suomessa ja osallistuu aktiivisesti EU-tasolla tapahtuvaan yhteistyöhön.

Lue lisää:
Komission tiedote
Komission raportti 
Elintarvikkeiden myynti internetissä

Lisätietoa:
ylitarkastaja Marjo Misikangas, p. 050 462 4078 (lääkkeelliset väitteet)
ylitarkastaja Sari Sippola, p. 050 386 8430 (etämyynnin valvonnan kehittäminen)

 

Aihealueet: