Maito

Maidontuottaja, joka pitää lehmiä, vuohia, lampaita tai muita kotieläimiä maidon tuotannossa on elintarvikealan toimija, paitsi jos kyse on yksityiseen kotikäyttöön tarkoitetusta tuotannosta. Elintarvikealan toimijan on vastuullaan olevissa toiminnoissa huolehdittava siitä, että asiaankuuluvat elintarvikelainsäädännön vaatimukset täyttyvät.

Lainsäädäntö

Yleisesti alkutuotantoa koskevien vaatimusten lisäksi maidontuotannon elintarvikehygienialle on asetettu vaatimuksia pääasiassa eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetuksessa sekä elintarvikkeiden alkutuotannon elintarvikehygieniasta annetun asetuksen liitteessä 2. Linkit lainsäädäntötekstiin löydät tekstin lopusta.

Edellä mainittujen säädösten maidontuotantotiloja koskevat vaatimukset on koottu listaksi (nk. tarkastuslista), jota voivat hyödyntää sekä maidontuotantotilojen hygieniatarkastuksia tekevät viranomaiset että toimijat itse. Tiettyjen vaatimuskohtien soveltamisesta löytyy lisää tietoa  Usein kysyttyä -otsikon alta.

Valvonta

Maidontuotantotiloja valvoo kuntaan virkasuhteessa oleva eläinlääkäri. Valvonta pitää sisällään maidontuotantotilojen hygieniatarkastukset (nk. navettahygieniatarkastukset). Tarkastuksessa täytettävä tarkastuslomake sekä tarkastuksen apuna käytettävä tarkastuslista-liite löytyvät kohdasta Lomakkeet ja ohjeet

LISÄÄ AIHEESTA MUUALLA VERKOSSA