Alkutuotantoilmoitus ja rekisteröityminen

Tuotantotilasta, jolla alkutuotantoa harjoitetaan, tulee tehdä alkutuotantoilmoitus. Alkutuotantoilmoitus tehdään kunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle elintarvikelain 22 §:n mukaisesti. Tilalta tapahtuvasta munien suoramyynnistä ilmoitetaan alkutuotantoilmoituksen yhteydessä.

Ihmisravinnoksi tarkoitettuja kananmunia saa tuottaa myyntiin vain sellaisessa kanalassa, joka on merkitty maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen (TIKE) ylläpitämään kanalarekisteriin. Kaikkien siipikarjan pitäjien on ilmoittauduttava eläintenpitäjäksi ja rekisteröitävä myös eläinten pitopaikka.

 

LISÄÄ AIHEESTA PALVELUSSAMME