Hygieniapassi

Elintarvikealalla työskentelevien on hallittava elintarvikehygienian perusasiat, jotta ruokaa osattaisiin käsitellä turvallisesti. Suomalainen elintarvikealan hygieniapassi on luotu edistämään elintarviketurvallisuutta.

Työntekijä tarvitsee hygieniapassin, jos hän työssään käsittelee pakkaamattomia helposti pilaantuvia elintarvikkeita elintarvikehuoneistossa (esimerkiksi kahvilat, ravintolat, suurkeittiöt, pikaruokaravintolat, elintarvikemyymälät ja elintarvikkeita valmistavat tehtaat). Helposti pilaantuvia elintarvikkeita ovat esimerkiksi maito, liha ja kala. Evira on laatinut taulukon siitä, mikä katsotaan pakkaamattoman helposti pilaantuvan elintarvikkeen käsittelyksi ja mikä ei. Taulukko löytyy Eviran internetsivulta kohdasta Pakkaamattoman helposti pilaantuvan elintarvikkeen käsittely.

 

Näille sivuille on koottu tietoa hygieniapassista, hygieniaosaamisesta, osaamistestistä, osaamistestaajista ja elintarvikehygieniasta. Usein kysyttyä sivulle on koottu myös vastauksia hygieniapassista ja hygieniaosaamisesta:

Keneltä hygieniapassi vaaditaan?

Minkälainen hygieniapassi on?

Miten hygieniapassin saa?

Henkilöllisyyden todistaminen osaamistestissä

Hygieniapassin uusintatilaus

Hygieniapassin voimassaolo

Ulkomaiset hygieniapassit ja tutkinnot

Hygieniapassin hinta

Opiskelu/koulutus ennen osaamistestiä

 

Lisätietoja saa Eviran Hygieniapassi Asiakaspalvelusta:

 

LISÄÄ AIHEESTA PALVELUSSAMME

LISÄÄ AIHEESTA MUUALLA VERKOSSA