27.11.2015

Turvapaikanhakijat saavat valmistaa ruokaa vastaanottokeskuksessa

Evira on tyytyväisenä huomioinut, että ruoka ja sen hygieeninen käsittely kiinnostavat laajasti. Hygieniapassin suorittaminen kohentaa elintarvikehygienian osaamista. Hygieniapassi on Suomessa jo yli miljoonalla henkilöllä. Turvapaikanhakijat ovat erittäin tervetulleita tähän joukkoon.

Hygieniapassin saa suoritettuaan hygieniaosaamistestin hyväksytysti. Hygieniapassitestin suoritukseen ja hygieniapassin myöntämiseen tarvitaan tunnistautuminen, jotta hygieniapassi voidaan myöntää testin suorittaneelle ihmiselle. Testejä järjestävät Eviran hyväksymät osaamistestaajat, jotka varmentavat osallistujan henkilöllisyyden testilomaketta palautettaessa. Elintarviketurvallisuuden kannalta on tärkeää, että riittävällä tavalla varmistutaan siitä, että hygieniapassi myönnetään vain testin hyväksytysti suorittaneelle henkilölle. Hygieniaosaamistestiin osallistuvan henkilöllisyyden todistavia asiakirjoja ovat tavanomaisten suomalaisen passin, henkilökortin, ajokortin ja mopokortin lisäksi myös

kuvallinen Kela-kortti

  • ulkomaalainen henkilökortti
  • ulkomaalainen passi
  • muukalaispassi (hyväksytään vain, jos muukalaispassissa ei ole merkintää siitä, että asiakirjanhaltijan henkilöllisyyttä ei ole voitu luotettavasti todeta)
  • pakolaisen matkustusasiakirja (hyväksytään vain, jos pakolaisen matkustusasiakirjassa ei ole merkintää siitä, asiakirjanhaltijan henkilöllisyyttä ei ole voitu luotettavasti todeta)
  • viranomaisen (poliisin/rajavartiolaitoksen) antama asiakirja, jossa on kopio passista, viranomaisen leima ja maininta siitä, että passi on toistaiseksi viranomaisen hallussa. Tätä asiakirjaa voi käyttää väliaikaisesti henkilöllisyytensä todistamiseen.
  • maahanmuuttoviraston pakolaisille, turvapaikanhakijoille tai muille maahanmuuttajille myöntämä kuvallinen oleskelulupakortti ja oleskelukortti.

HUOM! Kaikkien henkilöllisyyttä todistavien asiakirjojen tulee olla alkuperäisiä, kuvallisia ja voimassa olevia.

Vastaanottokeskusten keittiöt voidaan rinnastaa hoivakotien keittiöihin, joissa asukkaat osallistuvat eri tavoin ruoanvalmistukseen. Hoivakotien ja vastaanottokeskusten asukkailta ei siten vaadita hygieniapassia.

Hygieniapassi vaaditaan elintarvikehuoneistossa vain niiltä henkilöiltä, jotka työkseen käsittelevät elintarvikehuoneistossa pakkaamattomia helposti pilaantuvia elintarvikkeita. Asukkailta ei edellytetä hygieniapassia, vaikka he suorittaisivat keittiössä toisinaan ruoanvalmistukseen liittyviä tehtäviä tai esimerkiksi leipoisivat leivonnaisia. Toiminnan voidaan katsoa olevan osa turvapaikanhakijoiden sopeuttamista eli vastaanottokeskuksen tukitoimintaa. Samalla tavalla on tulkittu, että ruoan valmistukseen osallistuminen on osa hoivakotien asukkaiden päivätoimintaa. Kaikkia elintarviketyössä olevia on kuitenkin opastettava ja neuvottava sekä tarvittaessa koulutettava elintarvikehygieniaan liittyvissä asioissa.

 

Hygieniapassi vaaditaan työkseen elintarvikkeita käsitteleviltä

Elintarvikelain mukaan hygieniapassi vaaditaan, kun henkilö työskentelee elintarvikehuoneistossa ja käsittelee työkseen pakkaamattomia helposti pilaantuvia elintarvikkeita. Hygieniapassia ei kuitenkaan vaadita, jos työskentely on kestänyt yhteensä alle kolme kuukautta.

Jos turvapaikanhakija alkaa työkseen käsitellä pakkaamattomia helposti pilaantuvia elintarvikkeita elintarvikehuoneistossa ja työ kestää yhteensä yli kolme kuukautta, häneltä vaaditaan hygieniapassi. Lisäksi on hyvä huomioida, että elintarvikealan toimija on aina vastuussa työntekijöidensä riittävästä elintarvikehygieenisestä osaamisesta. Työntekijän on esitettävä alkuperäinen hygieniapassinsa työnantajalleen.

 

Lisätietoja

ylitarkastaja Satu Meririnne p. 050-3160841