Opiskelu ja koulutus ennen osaamistestiä

Osaamistestin suorittamiseksi ei ole pakko käydä kurssia. Testiin voi myös mennä
ilman koulutusta tai opiskelua.

Koulutus on tehokas tapa hankkia elintarvikehygienian perustiedot.
Elintarvikehygieniaan liittyvää koulutusta annetaan elintarvikealan oppilaitoksissa
osana opintoja. Monet yritykset ja osaamistestaajat järjestävät myös
hygieniakursseja. Työnantaja voi järjestää kurssin työpaikalla.

Ennen testiä voi myös lukea elintarvikehygieniaan liittyviä asioita esimerkiksi
internetistä, oppikirjoista ja monisteista.

Evira ei järjestä kursseja eikä julkaise hygieniaosaamiseen liittyviä oppikirjoja tai
monisteita. Evira ei myöskään vastaa siitä koulutuksesta, julkaisuista tai
opiskelumateriaaleista, joita eri tahot tai osaamistestaajat mahdollisesti antavat.
Kouluttamisesta ei ole olemassa säädöksiä, määräyksiä tai ohjeita. 

Eviran nettisivuilla on linkkejä, joista löytyy tietoja elintarvikehygieniasta.
Linkit ovat sivun vasemmassa reunassa kohdissa "Julkaisuja" ja "www-linkkejä".
Evira ei ole tehnyt näitä opiskelumateriaaleja eikä vastaa niiden sisällöstä. On
mahdollista, että näissä materiaaleissa on vanhentunutta tai väärää tietoa.

LISÄÄ AIHEESTA PALVELUSSAMME

Tietoa elintarvikehygieniasta