KADONNUT HYGIENIAPASSI

1. Toinen osa hygieniapassista (paperinen osaamistodistus tai hygieniaosaamiskortti) on kadonnut

  • Ota asiassa ensisijaisesti yhteyttä alkuperäiseen testaajaasi, mutta jos tämä ei onnistu, voi kuka tahansa osaamistestaaja myöntää uuden hygieniapassin
  • Tallessa oleva hygieniapassin osa toimitetaan osaamistestaajalle
  • Osaamistestaaja myöntää uuden hygieniapassin

 

2. Molemmat hygieniapassin osat ovat kadonneet

  • Vain alkuperäinen osaamistestaaja voi myöntää uuden hygieniapassin ja vain, jos hänellä on edelleen alkuperäinen testilomake arkistoituna
  • osaamistestaajan velvollisuus on arkistoida hygieniapassin myöntämisen perusteena olevia asiakirjoja (kuten testilomaketta) kolme vuotta hygieniapassin myöntämispäivämäärästä eteenpäin

 

3. Hygieniapassin molemmat osat ovat kadonneet ja alkuperäisellä osaamistestaajalla ei ole testilomaketta

  • osaamistesti on suoritettava uudelleen

 

4. Hygieniapassin molemmat osat ovat kadonneet ja hygieniapassi on myönnetty tutkinnon tai koulutuksen perusteella

  • kuka tahansa osaamistestaaja myöntää uuden hygieniapassin
  • osaamistestaajalle tulee toimittaa oikeaksi todistettu kopio tutkintotodistuksesta opintorekisteriotteineen uusintatilausta varten

 

Lähes kaikkien Eviran hyväksymien osaamistestaajien yhteystiedot löytyvät linkistä "Luettelo osaamistestaajista". Luettelossa on niiden testaajien yhteystiedot, jotka ovat antaneet luvan julkaista yhteystietonsa. 

Lisätietoa ja tarvittaessa osaamistestaajien yhteystiedot saa Eviran Hygieniapassi Asiakaspalvelusta: