Lainsäädäntö ja ohjeet

Elintarvikehygieenistä osaamista koskevat säädökset ja määräys:

 

Osaamistestien järjestämisestä, osaamistodistusten myöntämisestä, muista osaamistestaajan velvollisuuksista ja Kysymyspankki -tietokantajärjestelmän käyttämisestä annetaan lisäksi tarkempia ja yksityiskohtaisempia ohjeita Eviran ohjeessa osaamistestaajan toiminnasta (16020/5).

 

LISÄÄ AIHEESTA MUUALLA VERKOSSA

  •  Elintarvikkeiden käsittelystä, varastoinnista, kuljettamisesta, myynnistä, tarjoilusta jne. säädetään useissa eri säädöksissä. Säädöksiä löytää Finlexin säädöskokoelmasta www.finlex.fi