Luettelo osaamistestaajista

Osaamistestejä järjestävät ja osaamistodistuksia myöntävät ympäri Suomea itsenäisesti toimivat Eviran hyväksymät osaamistestaajat. 

Evira ylläpitää luetteloa osaamistestaajista, jotka Evira on hyväksynyt ja jotka ovat antaneet luvan julkaista yhteystietojaan. Luettelo on järjestetty postinumeron mukaan pienimmästä suurimpaan.  

Tässä on luettelo osaamistestaajista, jotka järjestävät osaamistestejä eri kielillä (pdf). Osaamistestaajat ovat itse ilmoittaneet halusta julkaista luettelossa olevat tiedot. Kaikilla Eviran hyväksymillä osaamistestaajilla on oikeus järjestää niin normaaleja osaamistestejä kuin erityistilannetestejäkin. 

 

 

LISÄÄ AIHEESTA PALVELUSSAMME

 

Evira ylläpitää rekisteriä hyväksymistään osaamistestaajista (henkilötietolaki 8 § 1 momentti 4 kohta). https://www.evira.fi/tietoa-evirasta/esittely/tietosuojailmoitus/eviran-rekisterit/

Evira julkaisee internet-sivuillaan kyseiseen rekisteriin pohjautuvan luettelon hyväksymistään osaamistestaajista ja heidän yhteystiedoistaan. Luettelo sisältää henkilötietoja. Julkaiseminen perustuu jokaisen osaamistestaajan nimenomaiseen suostumukseen (henkilötietolaki 8 § 1 momentti 1 kohta).

Julkaistun luettelon sisältämiä yhteystietoja ja muita henkilötietoja saa käyttää ainoastaan hygieniapassiasioihin liittyviin yhteydenottoihin.

Näin ollen julkaistussa luettelossa olevia henkilötietoja ei saa käyttää esimerkiksi suoramarkkinoinnissa.

Henkilötietojen käsittelyä valvoo Tietosuojavaltuutettu, jonka internet-sivuilta löytyy laajasti informaatiota myös henkilötietolain soveltamisesta.