Hygieniapassi osaamistestin perusteella

Kenen tulee suorittaa osaamistesti?

Osaamistestin suorittavat ne henkilöt, jotka haluavat tai tarvitsevat hygieniapassin ja joilla ei ole soveltuvaa elintarvikealan tutkintoa tai koulutusta.

Missä osaamistestin voi suorittaa?

Osaamistestejä järjestävät ympäri Suomea itsenäiset Elintarviketurvallisuusviraston hyväksymät osaamistestaajat. Osaamistestaajat eivät järjestä testejä Suomen rajojen ulkopuolella. Testaajien yhteystietoja löytyy linkistä "Luettelo osaamistestaajista". Luettelo on järjestetty postinumeron mukaan, joten sieltä on helppo etsiä oman lähialueen osaamistestaajia. Oman paikkakunnan tai alueen testaajiin voi ottaa yhteyttä esimerkiksi sähköpostilla, kun haluaa tietoja osaamistestien ajankohdista, hinnoista yms. Luettelossa ovat ne testaajat, jotka ovat antaneet luvan julkaista yhteystietonsa.

Osaamistestien aikatauluista, ilmoittautumisesta ja osallitumisesta voi kysellä suoraan hyväksytyiltä osaamistestaajilta.

Miten osaamistestin voi suorittaa?

Osaamistestin voi suorittaa joko normaalina osaamistestinä tai erityistilannetestinä. Lisää aiheesta löytyy linkistä "Osaamistesti".

Mitä tapahtuu, jos ei läpäise osaamistestiä?

Osaamistestin voi suorittaa uudestaan.

Minkä ikäisenä voi osallistua osaamistestiin?

Hygieniaosaaminen ja siihen sisältyvä testaus on tarkoitettu nimenomaan elintarvikehuoneistoissa työskenteleville työntekijöille, eli niille henkilöille, joilla on lain mukaan oikeus Suomessa tehdä töitä. Pääsääntöisesti tämä koskee 15 vuotta täyttäneitä henkilöitä, jotka voivat itsenäisesti solmia työsuhteen. Alle 15–vuotias voidaan palkata kevyeen työhön korkeintaan puoleksi loma-ajasta sekä myös tilapäisesti koulutyön ohessa. Tällöin vanhemmat tekevät työsopimuksen työntekijän puolesta. Osaamistestin voi kuitenkin vapaaehtoisesti halutessaan suorittaa kuka vain, ikärajaa testiin osallistumiselle ei ole.