Opiskelu/koulutus ennen osaamistestiä

Osaamistestin suorittamiseksi ei ole pakko käydä kurssia. Halutessaan testiin voi valmentautua itse omatoimisesti opiskelemalla esimerkiksi internetistä tai kirjastosta saadun opiskelumateriaalin avulla tai vaihtoehtoisesti kurssien tai koulutusten avulla. Testiin voi myös mennä ilman koulutusta/opiskelua. Koulutus/opiskelu ei ole siis edellytys testiin osallistumiselle. 

Koulutus on kuitenkin tehokas tapa hankkia elintarvikehygienian perustietoja. Varsinaista elintarvikehygieenistä koulutusta annetaan elintarvikealan oppilaitoksissa osana opintoja. Aiheeseen liittyviä koulutuksia järjestävät myös yksityiset alan konsulttiyritykset ja monet osaamistestaajat. Työnantajat voivat järjestää kursseja työpaikoilla osana henkilöstökoulutusta.

Evira ei järjestä kursseja ja koulutusta eikä julkaise hygieniaosaamiseen liittyvää koulutus- tai opiskelumateriaalia. Evira ei myöskään vastaa siitä koulutuksesta, julkaisuista tai opiskelumateriaaleista, joita eri tahot tai osaamistestaajat mahdollisesti antavat. Kouluttamisesta ei ole olemassa säädöksi, määräyksiä tai ohjeita. 

Evira on koonnut internetsivuilleen tietoa elintarvikehygienian eri osa-alueista "Tietoa elintarvikehygieniasta", joihin voi tutustua ennen osaamistestiin osallistumista.

"Julkaisuja" sekä "www-linkkejä" linkeissä on lueteltu joitakin esimerkkejä itseopiskelumateriaaleista. Opiskelumateriaalit eivät ole Eviran julkaisuja. Evira ei ota vastuuta materiaalien sisällöistä.