Osaamistesti

Normaali osaamistesti suoritetaan kirjallisesti joko suomen tai ruotsin kielellä. 

Osaamistestaajilla on mahdollisuus järjestää myös ns. erityistilannetestejä, joita voi järjestää esimerkiksi muilla kuin suomen- tai ruotsinkielellä. Erityistilannetestejä on järjestetty esimerkiksi englanniksi, kiinaksi ja venäjäksi. Testejä on suoritettu myös pistekirjoituksella ja viittomakielellä.

Testin valvonta

Osaamistesti suoritetaan aina osaamistestaajan valvonnassa ja itsenäisesti.

Testitila

Osaamistestaajan velvollisuus on varmistaa tila- ja testijärjestelyin, että jokainen testin suorittaja saa mahdollisuuden rauhalliseen ja itsenäiseen vastaamiseen.

Testiaika

Vastausaikaa on normaalissa osaamistestissä 45 minuuttia. Erityistilannetestin vastausaikaa ei ole rajoitettu. Testitilaisuudesta saa poistua aikaisintaan 20 minuutin jälkeen testin alkamisesta.

Testilomake

Kaikki merkinnät tulee kirjoittaa Eviran testilomakkeeseen. Testattavien tulee itse selkeästi kirjoittaa nimi- ja syntymäaikatiedot testilomakkeeseen. Niiden tietojen perusteella testaaja myöntää hygieniapassin.

Testiväittämät

Osaamistesti koostuu 40:stä oikein/väärin väittämästä. Väittämät koskevat eri elintarvikehygienian osa-alueita. Väittämät on rakennettu siten, että testi edellyttää jokaisen väittämän huolellista lukemista ja vastauksen miettimistä elintarvikehygieeniseltä kannalta elintarvikehuoneistossa tapahtuvassa toiminnassa.

Jokaiseen väittämään ei löydy oikeaa vastausta lainsäädännöstä tai tietystä määräyksestä, vaan vastaukset voivat perustua myös esim. hyviin hygieenisiin käytäntöihin. Näin ollen osassa väittämiä ei ole absoluuttista totuutta olemassa, mutta toinen vastaus on selkeästi elintarvikehygieeniseltä kannalta parempi vaihtoehto kuin toinen. Tätä osaamista ja ymmärrystä testissä haetaan, sitä tarvitaan myös käytännön työskentelyssä.

Testin suorittaminen

  • Testiin osallistuja merkitsee rastin "oikein" tai "väärin" ruutuun sen mukaan onko hän samaa vai eri mieltä väittämän kanssa.
  • Vastausmerkinnät tehdään Eviran testilomakkeelle muun värisellä kuin mustalla kuulakärkikynällä tai muulla vastaavalla välineellä, jolla varmistetaan, ettei tuloksia voi muuttaa jälkikäteen ja että alkuperäinen testilomake arkistoidaan määräysten mukaan.
  • Läpäistäkseen testin pisteitä on saatava vähintään 34/40. Oikeasta vastauksesta saa yhden pisteen, virheellisistä vastauksista ei saa miinuspisteitä, joten vielä kuudella virheellisellä vastauksella läpäisee testin. Tyhjäksi jätetty vastausruutu tai epäselvästi tehty vastausmerkintä (josta osaamistestaaja ei saa selvää kumpaa vaihtoehtoa vastaaja tarkoittaa) tulkitaan virheelliseksi vastaukseksi.

Testilomakkeen palauttaminen ja henkilöllisyyden tarkastaminen 

Testiajan loputtua osaamistestaaja ottaa vastaan testilomakkeet ja tarkastaa samalla testattavien henkilöiden henkilöllisyydet. Testiin osallistuvalla tulee olla mukana virallinen henkilöllisyystodistus testitilaisuudessa.

Osaamistestaaja tarkistaa ja arkistoi testilomakkeet.

Hygieniapassin uusintatilaus

Osaamistestiin osallistuva on osaamistestaajan asiakas. Mikäli asiakkaan saamassa osaamistodistuksessa on virheitä tai puutteita, asiakas ja osaamistestaaja hoitavat korjaukset. Eviralla ei ole testin suorittaneiden henkilöiden nimi- tai muita tietoja hallussaan. Tästä syystä on tärkeää, että testaaja antaa yhteystietonsa testissä olleille ja että nämä kirjaavat yhteystiedot muistiin. Jos hygieniapassissa on virhe, tulee olla välittömästi yhteydessä osaamistestaajaan, joka myöntää uuden hygieniapassin oikeilla tiedoilla. Jos hygieniapassi myöhemmin häviää tai nimi muuttuu, tulee ottaa yhteyttä siihen osaamistestaajaan, joka on myöntänyt alkuperäisen osaamistodistuksen.

Mallitesti

Sivun alareunasta löytyy mallitesti tulostettavassa pdf -muodossa suomen, ruotsin ja englannin kielillä.  Mallitestiä voi kokeilla myös sähköisessä muodossa. Mallitestillä ei voi järjestää oikeaa osaamistestiä, eikä mallitestin perusteella saa hygieniapassia. Oikea osaamistesti on aina osaamistestaajan järjestämä kirjallinen Eviran paperiselle testilomakkeelle tehtävä testi. Oikeaa osaamistestiä ei voi suorittaa sähköisesti.

 

LISÄÄ AIHEESTA PALVELUSSAMME

Mallitestilomake

suomeksi:

på svenska:

In English:

Viittomakielellä

 

Miten hygieniapassin saa? 

Henkilöllisyyden todistaminen osaamistestissä