Tietoa elintarvikevalvontaviranomaisille

Elintarvikevalvontaviranomainen valvoo elintarvikehuoneistojen (sekä ilmoitettujen että hyväksyttyjen) toimintaa elintarvikevalvontatietojen julkistamisjärjestelmän Oivan mukaisesti. Yksi Oivan valvontalomakkeista on henkilökunnan toimintaan ja koulutukseen kuuluva hygieniaosaamisen todentaminen.

1. Valvontaviranomaisen velvollisuus

Valvontaviranomaisen tehtävä on arvioida, että alla olevia vaatimuksia on noudatettu:

-> Elintarvikealan toimija on

 • varmistanut, että jokaisella pakkaamattomia helposti pilaantuvia elintarvikkeita käsittelevällä työntekijällä on Eviran mallin mukainen hygieniapassi, ja
 • pitänyt kirjaa työntekijöidensä hygieniaosaamisesta osana omavalvontaa.

2. Miten toimija varmistaa, että työntekijällä on hygieniapassi?

 • Kaikkien työntekijöiden, joilta hygieniapassi vaaditaan, on esitettävä toimijalle jompikumpi alkuperäisen hygieniapassin osio.
 • Pelkällä tutkintotodistuksella ei voi todistaa hygieniaosaamista.
 • Molemmat hygieniapassin osiot ovat samanarvoisia eli työntekijä voi esittää työnantajalle joko hygieniaosaamiskortin tai paperisen osaamistodistuksen.
 • Hygieniapassista otetuilla valokopioilla ei voi osoittaa hygieniaosaamista.

3. Kenelle alkuperäinen hygieniapassi kuuluu?

 • Hygieniapassi kuuluu henkilölle, jolle se on myönnetty.
 • Hygieniapassin saajan on syytä huolehtia siitä, että saa alkuperäisen hygieniapassin molemmat osat itselleen.
 • Hygieniapassi myönnetään hakijan nimellä ja se on aina henkilökohtainen riippumatta siitä, kuka osaamistestin/hygieniapassin on maksanut. 

3. Toimijan kirjanpitovelvoite

Mistä velvoite tulee?

Elintarvikealan toimijan on osana omavalvontaa pidettävä kirjaa elintarvikehuoneistossa työskentelevien henkilöiden elintarvikehygieenisestä osaamisesta ja pyydettäessä esitettävä tiedot valvontaviranomaiselle. (elintarvikelaki 23/2006 27 § 4 mom)

Minkälainen kirjanpidon tulee olla?

Kirjanpito voi olla

 • kopiot esitetyistä hygieniapasseista
 • luettelo henkilöistä, joilta hygieniapassi vaaditaan ja jotka ovat esittäneet alkuperäisen hygieniapassin toimijalle.
 • Sellaisissa elintarvikehuoneistoissa, joissa on vähän työntekijöitä, kirjanpidoksi voidaan hyväksyä myös se, että työntekijät esittävät alkuperäiset hygieniapassit valvojalle.  

Kirjanpito voi olla paperinen, sähköinen tai molempia. Toimijan täytyy pystyä esittämään se valvojalle.

4. Mitä tarkoittaa ns. väliaikainen todistus?

 • Ns. väliaikainen todistus ei ole oikea Eviran mallin mukainen hygieniapassi eikä se korvaa oikeaa hygieniapassia.
 • Ns. testaajan antamalla väliaikaisella todistuksella ei voi osoittaa hygieniaosaamista. Työntekijän täytyy esittää toimijalle tai työnantajalle aina alkuperäinen Eviran mallin mukainen hygieniapassi.
 • Osaamistestaaja voi antaa tarvittaessa, jos osaamistestin hyväksytysti suorittanut henkilö pyytää, ns. väliaikaisen todistuksen. 
 • Se on testaajan laatima vapaamuotoinen todistus, jossa testaaja todistaa sen, että kyseinen henkilö on ollut hänen järjestämässään osaamistestissä ja suorittanut sen hyväksytysti.
 • Testin suorittaneet henkilöt pyytävät yleensä ns. väliaikaista todistus, jolla voi osoittaa esimerkiksi työpaikkahaastattelussa tai uudelle työnantajalle, että on suorittanut osaamistestin hyväksytysti. Näissä tilanteissa asiakas ei ole vielä ehtinyt saamaan testaajaltaan hygieniapassia.
 • Väliaikainen todistus ei ole voimassa ikuisesti, vaan vain siihen asti, kunnes henkilö saa varsinaisen hygieniapassin. Tässä kestää tavalllisesti korkeintaan kuukausi testitilaisuudesta.

5. Kelpaavatko ulkomaiset hygieniapassit Suomessa?

Ulkomailla suoritetut hygieniapassit eivät kelpaa Suomessa. 

6. Kauan hygieniapassi on voimassa?

Tietoa löytyy Eviran internetsivulta https://www.evira.fi/elintarvikkeet/hygieniapassi/hygieniapassin-voimassaolo/ 

7. Mitä on pakkaamattoman helposti pilaantuvan elintarvikkeen käsittely?

Evira on laatinut taulukon siitä, mikä katsotaan pakkaamattoman helposti pilaantuvan elintarvikkeen käsittelyksi ja vaaditaanko osaamistodistusta tai suojavaatetusta. Asia on esitetty käytännön esimerkkien avulla. Taulukko löytyy Eviran internetsivulta https://www.evira.fi/elintarvikkeet/valmistus-ja-myynti/elintarvikealan-toiminta/pakkaamattoman-helposti-pilaantuvan-elintarvikkeen-kasittely/.

8. Kuka voi myöntää hygieniapassin?

Hygieniapassin voi myöntää Eviran hyväksymä osaamistestaaja. Luettelo osaamistestaajista löytyy Eviran internetsivulta  https://www.evira.fi/elintarvikkeet/hygieniapassi/miten-hygieniapassin-saa/ 

 

Lisätietoja saa Eviran Hygieniapassi Asiakaspalvelusta:

LISÄÄ AIHEESTA PALVELUSSAMME

LISÄÄ AIHEESTA MUUALLA VERKOSSA