Koulutus

Osaamistestaajien koulutus

Evira järjestää vuonna 2016 kaksi koulutustilaisuutta hyväksymilleen osaamistestaajille.

Kutsun koulutukseen saa tästä. Kutsu sisältää ohjelman, paikat ja ajankohdat sekä tiedot koulutusmateriaalista ja ilmoittautumisesta. Tilaisuudet ovat samanlaiset. Koulutuskieli on suomi. Koulutusmateriaali on sekä suomen- että ruotsinkielinen.

Koulutustilaisuudessa käydään läpi hygieniaosaamisjärjestelmää, osaamistestien järjestämistä, osaamistodistusten myöntämistä ja Kysymyspankki –tietokantajärjestelmän käyttöä.

Koulutustilaisuus on maksuton. Tilaisuuteen osallistuvat vastaavat itse matka- ja muista osallistumisesta aiheutuvista mahdollisista kuluista.

 Lisätietoja voi tarvittaessa tiedustella osaamistestaajille tarkoitetun Kysymyspankin osion Ilmoitukset kautta.

 

Tervetuloa koulutukseen!

 

 

Kurser för kompetenstestare

Evira ordnar under 2016 två kurser för kompetenstestarna som Evira har godkänt.

En inbjudan till kurserna får man här. Inbjudan omfattar ett program, platser och tidpunkter samt information om kursmaterial och hur man anmäler sig. Kurser är identiska. Kurserna hålls på finska. Kursmaterialet finns på både finska och svenska.

Under kursen går man igenom systemet för hygienkompetens, hur kompetenstester ordnas, beviljande av kompetensintyg och användningen av databassystemet Frågebanken.

Kursen är avgiftsfri. De som deltar i en kurs svarar själva för res- och övriga eventuella kostnader för deltagandet i kursen.

 Vid behov kan man fråga om mer information via avsnittet Meddelanden i kompetenstestarnas Frågebank.

 

Välkommen till kursen!