Kysymyspankki

Kysymyspankki -tietokantajärjestelmä on testijärjestelmän tekninen osa, joka on tarkoitettu vain Eviran hyväksymien osaamistestaajien käyttöön. Osaamistestaajat voivat kirjautua järjestelmään henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Kysymyspankissa voi esimerkiksi hakea osaamistestin, syöttää osaamistestin tulokset ja pitää yhteyttä Eviraan. Kysymyspankin kautta testaajat voivat myös tarkastaa yhteystietojaan ja todistustilauksiaan sekä lähettää toisilleen viestejä. Elintarviketurvallisuusvirasto Evira ylläpitää, kehittää ja valvoo hygieniaosaamisen testijärjestelmää.

Kysymyspankista saatavat testiväittämät ovat Eviran omaisuutta. Testilomakkeiden ja testiväittämien tulostaminen, kopioiminen, jakaminen tai muu käyttäminen muuta tarkoitusta kuin Eviraan ilmoitetun testin järjestämistä varten on ehdottomasti kielletty. Vanhoja ja mahdollisesti ylijääneitä testilomakkeita tai esim. peruuntuneen osaamistestin testilomakkeita (tai näissä esiintyviä väittämiä) ei saa käyttää koulutukseen tai muuhun tarkoitukseen. Testilomakkeet joita ei käytetä osaamistestin järjestämiseen, on hävitettävä asianmukaisesti (esim. salassapidettävät hävitettävät asiakirjat, polttaminen, silppuri jne.).

Järjestettävän osaamistestin testilomakkeita tai väittämiä ei saa luovuttaa tai näyttää testiin osallistuville ennen testin alkamista tai testin jälkeen. Jos osaamistestaaja järjestää koulutusta ennen testiä, on muiden kuin Eviran mallitestilomakkeen väittämien käyttäminen kouluttamisessa kiellettyä.

 

Osaamistestaajat kirjautuvat kysymyspankkiin henkilökohtaisilla tunnuksillaan. Tunnuksia ei saa missään tilanteessa luovuttaa eteenpäin toiselle taholle.

Kirjaudu Kysymyspankki -tietokantajärjestelmään HUOM! Kysymyspankin osoite on muuttunut 26.10.2018!

 

LISÄÄ TIETOA PALVELUSSAMME

Mallitestilomake