Henkilöllisyyden todistaminen osaamistestissä

Hygieniapassin saa, jos suorittaa osaamistestin hyväksytysti. Osaamistestin suoritukseen ja hygieniapassin myöntämiseen tarvitaan tunnistautuminen, jotta hygieniapassi voidaan myöntää testin suorittaneelle ihmiselle. Testejä järjestävät Eviran hyväksymät osaamistestaajat, jotka varmentavat testattavan henkilöllisyyden siinä vaiheessa, kun testattava palauttaa testin jälkeen testilomakkeen testaajalle. Henkilöllisyyden tarkastamisen yhteydessä testaaja varmistaa, että testilomakkeella ja henkilöllisyystodistuksessa on sama nimi ja syntymäaika. Testaajan velvollisuus on myös tarkistaa henkilön kasvojen vastaavuus henkilöllisyystodistuksesta ilmenevään kasvokuvaan. Elintarviketurvallisuuden kannalta on tärkeää, että riittävällä tavalla varmistutaan siitä, että hygieniapassi myönnetään vain testin hyväksytysti suorittaneelle henkilölle. 

Mitkä henkilöllisyystodistukset hyväksytään?

Henkilöllisyystodistukseksi hyväksytään seuraavat alkuperäiset, kuvalliset ja voimassa olevat asiakirjat:

 • suomalainen henkilökortti
 • suomalainen passi
 • suomalainen ajokortti ja mopokortti
 • suomalainen Kela-kortti
 • ulkomaalainen henkilökortti
 • ulkomaalainen passi
 • muukalaispassi (hyväksytään vain, jos muukalaispassissa ei ole merkintää siitä, että asiakirjanhaltijan henkilöllisyyttä ei ole voitu luotettavasti todeta)
 • pakolaisen matkustusasiakirja (hyväksytään vain, jos pakolaisen matkustusasiakirjassa ei ole merkintää siitä, asiakirjanhaltijan henkilöllisyyttä ei ole voitu luotettavasti todeta)
 • viranomaisen (poliisin/rajavartiolaitoksen) antama asiakirja, jossa on kopio passista, viranomaisen leima ja maininta siitä, että passi on toistaiseksi viranomaisen hallussa. Tätä asiakirjaa voi käyttää väliaikaisesti henkilöllisyytensä todistamiseen.
 • maahanmuuttoviraston pakolaisille, turvapaikanhakijoille tai muille maahanmuuttajille myöntämä oleskelulupakortti ja oleskelukortti. 

Mitkä asiakirjat eivät kelpaa henkilöllisyyden todistamiseen?

Henkilöllisyystodistukseksi eivät kelpaa:

 • ulkomaalainen ajokortti ja mopokortti
 • kuvaton Kela-kortti
 • opiskelijakortti (kuvallisenakaan)
 • bussilippu (kuvallisenakaan)
 • kirjastokortti (kuvallisenakaan)
 • tms.